Bærekraft

Slik tenker vi

Vi ønsker og må ha en bærekraftig forretningsmodell som tar hensyn til mennesker og miljø i all vår virksomhet, men også i våre tjenester og løsninger og til våre partnere og leverandører. At vår forretningsmodell er bærekraftig, er en forutsetning for å være en relevant leverandør for våre kunder og en like relevant arbeidsgiver for våre ansatte.

Ved å beskytte våre kunders forretningskritiske systemer, og ved å redusere våre kunders fotavtrykk i miljøet, hjelper vi bedrifter, institusjoner og myndigheter å bli mer bærekraftige. Ved hjelp av bærekraftige tjenester og ansvarlig opptreden i hele verdikjeden, arbeider vi for å finne muligheter, redusere risiko og skape verdier og tillit hos våre kunder. Også med hensyn til bedriftsinterne forhold legger vi stor vekt på å være bærekraftig. Vi har en høy etisk standard, vi tar ansvar for miljøet og vi har en sterk og inkluderende bedriftskultur.

Les mere

Styringssystem og sertifikat

En viktig del av vårt arbeid med kvalitet, miljø og bærekraft, men også informasjonssikkerhet og prosesser, er vårt kvalitetsstyringssystem og vårt arbeid i henhold til ISO og andre sertifiseringer. Hvordan vi i Iver jobber med disse prosessene, beskriver vi i styringssystemet vårt, som vi også sertifiserer i henhold til ISO-standardene 9001, 14001, 20000 og 27001. Det gir både våre kunder og oss selv et bevis på at våre prosesser og arbeidsmetoder er i tråd med internasjonale standarder og at våre mål fører oss i riktig retning i vårt arbeid for kontinuerlig forbedring.

Medarbeidere og inkludering

Et av våre fokusområder innenfor bærekraftsrammen handler om medarbeidere og inkludering. Vi tar sikte på å bli ansett som en av de beste arbeidsplassene i bransjen av alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn eller identitet.

Les mere

Slik jobber vi med FNs globale mål

I 2015 vedtok verdens ledende land FNs ”Agenda 2030” som omfatter 17 overordnede globale mål for den verden vi vil ha i 2030. For å nå disse målene må alle aktører, på alle samfunnsnivåer, prioritere de målene hvor egne bidrag vil ha størst effekt. Iver har identifisert fem mål hvor vi kan være med å bidra til en bærekraftig utvikling.

Les mere

Bærekraftsrapport

Les mer om vårt bærekraftsarbeid i bærekraftsrapporten for 2021. Last ned rapporten i sin helhet via lenken nedenfor.