Bærekraft & Iver Cloud

Iver arbeider kontinuerlig med å utvikle, modernisere og effektivisere tjenesteleveransene til kundene våre. I løpet av de siste fire årene har vi lagt ned 15 av våre datasentre, en betydelig reduksjon fra tidligere 30 datasentre. Denne reduksjonen gjør det mulig for oss å fokusere tjenesteutviklingen vår på færre plattformer og samtidig tilby dem til en større andel av kundene våre.

Vi har nylig utviklet en ny, moderne plattform for drift av våre kunders miljøer. Dette miljøet er utformet for å muliggjøre et nytt nivå av sikkerhet og automatisering i leveransen. Med flere sikkerhetslag og omfattende prosessautomatisering forventer vi betydelige forbedringer i effektivitet og pålitelighet.

Den nye plattformen vår er basert på moderne og effektive servere i datasentre som driftes av anerkjente leverandører i Sverige. Disse datasentrene holder høye miljøstandarder og drives 100 % av fornybar energi for å minimere CO2-utslipp og miljøpåvirkning.  Ved å optimalisere vannforbruk, strømbruk og kjøling, og ved å implementere tetting av gulvrammer for å sikre optimal luftgjennomstrømning, er disse datasentrene en bærekraftig løsning for tjenesteleveransen vår.

Vi har også et program for å flytte tjenestene våre til Iver Cloud fra sommeren 2023. Gjennom dette initiativet vil vi kunne fremskynde nedleggelsen av opptil fem av våre nåværende datasentre til fordel for mer moderne datasentre innen andre kvartal 2025.  Dette vil redusere vår klimapåvirkning gjennom reduserte CO2-utslipp som en del av vår strategi for utslippsreduksjon.  Ved å konsolidere infrastrukturen vår til disse moderne datasentrene får vi også muligheten til å tilby tjenester med bedre sikkerhet, automatisering og tilgjengelighet. Dette er i tråd med vår overordnede bærekraftstrategi, som tar hensyn til Ivers totale virksomhet og integrerer vårt sosiale og økonomiske ansvar.