Slik jobber vi med FNs globale mål

I 2015 vedtok verdens ledende land FNs ”Agenda 2030” som omfatter 17 overordnede globale mål for den verden vi vil ha i 2030. For å nå disse målene må alle aktører, på alle samfunnsnivåer, prioritere de målene hvor egne bidrag vil ha størst effekt. Iver har identifisert fem mål hvor vi kan være med å bidra til en bærekraftig utvikling.

 

E_WEB_05.png

Mål 5: Likestilling

Kvinner og menn skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter. Iver representerer en bransje hvor menn er overrepresentert. Vi arbeider derfor aktivt for å øke kvinneandelen i bedriften. Som en del av arbeidet for at alle skal føle seg inkludert og velkommen på arbeidsplassen, får alle ansatte opplæring i bedriftens adferdskodeks. 

 

E_WEB_07.png
E_WEB_13.png

Mål 7: Bærekraftig energi til alle
Mål 13: Bekjempe klimaendringene 

Omstilling til bærekraftig energi og effektivisering av energibruken er avgjørende for at vi skal kunne bremse klimaforandringene. Iver skal ta ansvar for hvordan vi påvirker miljøet. Derfor arbeider vi i hele konsernet med å redusere utslipp av drivhusgasser ved at vi kontinuerlig måler og følger opp bedriftens utslipp. Vi gjør det også enklere for våre kunder å nå sine egne mål for bærekraft gjennom de tjenester vi tilbyr.  Vi vil også hjelpe alle våre medarbeidere til å velge en bærekraftig transport i forbindelse med tjenestereiser og reiser til og fra arbeidet. 

 

E_WEB_08.png

Mål 8: Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst 

En trygg og god arbeidsplass med rette forutsetninger for entreprenørskap, utvikling og innovasjon er avgjørende for at bedriften skal ha fremgang. Iver streber etter å være en av de beste arbeidsplassene i bransjen, for alle. Derfor tilbyr vi våre medarbeidere muligheter til kompetanseheving og utvikling ved hjelp av vår modell ”My Journey”.

 

E_WEB_16.png

Mål 16: Fredelig og inkluderende samfunn

Iver har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. For å sikre at korrupsjon ikke forkommer i vår organisasjon arbeider vi med intern opplæring av alle medarbeidere. Informasjonssikkerhet og kundeintegritet er grunnleggende for vår eksistens. Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide forebyggende og systematiske tiltak med utgangspunkt i informasjonssikkerhetspolicy og ledelsessystemer. Vi har også en tydelig beredskapsplan dersom hendelser skulle oppstå.

 

 

Kontakt oss

Vil du vite mer om Iver og hvordan vi kan hjelpe deg med å løse tøffe forretningsutfordringer og gjøre bedriften rustet for fremtiden? Ta kontakt, og vi lover å komme raskt tilbake til deg!

Kontakt