Nye lokaler for sirkulær håndtering av maskinvare

4 september 2023 / Nyhet

Rotebro er Ivers nye resirkulerings-, logistikk- og konfigurasjonssenter for IT-maskinvare på totalt 1800 m2. Her tilbyr vi sammen med partnerne våre komplett livssyklushåndtering for klienter og mobile enheter, inkludert bestilling og logistikk, finansiering, ressursforvaltning samt miljøvennlig og sikker retur av IT-utstyr.

Vi har møtt Amanda Sangemark, bærekraftspesialist hos Iver, Malin Hammarström, ansvarlig for Ivers konserndekkende maskinvarevirksomhet, og Henrik Olsson, ansvarlig for Ivers finansiering av maskinvare, for å få vite mer om Ivers langsiktige plan med virksomheten i Rotebro.

Amanda, hvordan jobber Iver for å oppnå mer bærekraftig håndtering av maskinvareprodukter?

– Å forlenge og multiplisere IT-utstyrets livssyklus er den mest åpenbare tilnærmingen for å redusere de klimarelaterte utslippene som bruken av utstyret medfører. Hvert år måler vi og følger vi opp hvor gode vi kan bli på sirkulær håndtering av maskinvare. Ambisjonen vår for kommende år er å gi kundene våre faktiske klimadata om nettopp deres maskinvare, slik at de kan ta klimasmarte produktvalg. På den måten tar vi vare på jordens ressurser og råvarer, og vi bidrar til reduserte utslipp.

Malin, hva gjør Iver i Rotebro?

– Siden etterspørselen etter sirkulær IT gledelig nok øker, har vi konsolidert og skalert opp virksomheten vår i nye lokaler. I de nye lokalene baner vi vei for mer bærekraftig IT-bruk for å kunne møte de utfordringene som IT-bransjen og kundene våre står overfor. Utgangspunktet for vår livssyklushåndtering av IT-utstyr er tilbudet vårt på tjenesteområdet «Digital Workplace». Lokalene i Rotebro vil bli Ivers nav for sirkulær håndtering av IT-maskinvare som genereres både i Ivers egen virksomhet og i kundeleveranser. Vår sirkulære modell for gjenbruk og gjenvinning går ut på å reformatere, renovere, reparere og oppgradere produkter, slik at levetiden deres forlenges og de kan gjenbrukes. Når det ikke lenger er mulig, går de til materialgjenvinning.

Henrik, Ivers mål for fremtiden er å tilby 100 % sirkulær håndtering av IT-maskinvare. Hvordan kan Iver hjelpe kundene med å få maksimalt utbytte av investeringene og samtidig styrke bærekraftarbeidet?

– Sirkulære løsninger som del av en enhetlig leveranse er et attraktivt og konkurransedyktig alternativ til å kjøpe nytt. Ved å forlenge produktenes levetid kan vi tilby bedre tilgang til moderne kvalitetsutstyr til en lavere pris og med langt mindre klimaavtrykk. Man kan også med fordel leie i stedet for å kjøpe. Da fordeles kostnadene på hele leieperioden, og man beholder bare utstyret mens det faktisk er i bruk. Det gjør at vi bedre kan utnytte utstyrets restverdi og sikre at det får nytt liv hos en annen bruker.

Koder: Sustainability