Compliant Cloud

Compliant Cloud– skytjenester med innebygd regeletterlevelse

For deg som tilhører en bransje eller driver virksomhet med spesielle krav til sikkerhet og datalagring, har vi en skytjeneste med innebygd regeletterlevelse. Tjenesten leveres fra våre sikkerhetsklassifiserte datasentre i Norge, Sverige og Europa.

Det er ikke alltid likegyldig hvilken sky du velger. Spesielt ikke for virksomheter i Europa. Det er forskjeller mellom europeisk og internasjonal personvernlovgivning, og det er stor usikkerhet knyttet til måten opplysninger kan behandles på.

Vi tilbyr en skytjeneste med innebygd regeletterlevelse En robust og fleksibel løsning basert på åpen kildekode og med all den innovasjonskraften og automatiseringen som du forventer. Kombinert med fritt tilgjengelige verktøy gir den deg uendelige muligheter til å bygge, skalere ut og vedlikeholde IT-infrastrukturen. Samtidig kan du stole på at opplysningene beskyttes, håndteres og lagres i samsvar med de lover og regler som gjelder for din virksomhet og innenfor EU/EØS.

En skyløsning for virksomheter som stiller svært høye krav til IT-infrastruktur og informasjonssikkerhet. Og alle andre som vil være på den sikre siden.

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Viktigste fordeler

 • Innebygd regelstyring

  Din data beskyttes, behandles og lagres iht. de lover og regler som gjelder for din virksomhet.

 • En plattform for din innovasjon

  En potent plattform for AI, automatisering, beregningsklustere og BI-løsninger.

 • Fleksibelt og skalerbart

  En løsning som er tilpasset virksomhetens behov. Enkelt å skalere opp eller ned.

 • En proaktiv partner

  Våre kundededikerte team og erfarne eksperter sørger for at din virksomhet alltid har den beste løsningen, i dag og i morgen.