Bærekraft i fokus: Les bærekraftsrapporten for 2023

13 juni 2024 / Nyhet

Vi i Iver ønsker å hjelpe våre kunder med å nå sine klimamål. I vår bærekraftrapport for 2023 kan du lese mer om vårt arbeid for å fremme en ansvarsfull verdikjede, som blant annet inkluderer håndtering av økonomiske, sosiale og miljømessige spørsmål.

Noen viktige bærekraftshendelser for oss i 2023:

  • Våre klimamål ble validert og godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi). Vi har en ambisiøs plan der vi vil fortsetter å redusere vår klimapåvirkning i tråd med Paris-avtalen.
  • Vi har fortsatt å utvikle vårt sirkulære IT-tilbud. Sammen med våre partnere tilbyr vi komplett livssyklushåndtering for klienter og mobile enheter, inkludert bestilling og logistikk, finansiering, kapitalforvaltning og miljøvennlig og trygg tilbakelevering av IT-utstyr.
  • Vi har sluttet oss til FN Global Compacts "Forward Faster for 2030"-initiativ for å fremme likestilling og klimaspørsmål i bransjen. Vi kan og ønsker å utgjøre en forskjell.

 

Koder: Sustainability

Slik jobber vi med bærekraft

I overgangen til mer bærekraftige forretningsmodeller spiller digitalisering en viktig rolle og kan bryte forbindelsen mellom vekst og utslipp. Les mer om hvordan vi ser på vårt ansvar og hvordan vi jobber med bærekraft.

Les mer