Datadrevet innovasjon og innsikt

Sikre din virksomhet for fremtiden med datadrevet innovasjon

Vi bistår deg med å skape verdifull innsikt fra data, slik at du kan ta faktabaserte og datadrevne beslutninger.

Hvordan og i hvilket tempo bør endringer skje i din virksomhet? I et konkurranselandskap i rask endring trengs det kontinuerlig videreutvikling og forbedring av virksomheten. Samtidig har tilgang til informasjon eksplodert og moderne analyseverktøy utvikles raskt. Potensialet for vekst, effektivisering og nye muligheter er enorm. Mange har imidlertid utfordringer med å gå fra idé og «proof of concept» til å realisere potensialet i deres interne og eksterne data.

Våre erfarne konsulenter hjelper deg med å gjøre relevant data tilgjengelig i en sikker og moderne infrastruktur slik at din organisasjon kan teste nye ideer raskt, bygge verdikjeder og gradvis investere i teknologi med lav risiko. Våre tverrfaglige team gir deg skreddersydde, erfaringsbaserte råd og hjelper deg med realiseringen langs hele verdikjeden; fra innsamling, lagring og analyse – til bruk av data.

Kompetanse og tjenester

 • Behovsbasert strategi og innovasjon

  Strategi- og innovasjonsarbeid basert på datainnsikt.

 • Sikkerhet og regeletterlevelse

  Overholdelse av lover og regler, for eksempel GDPR.

 • Infrastruktur som kode

  Moderne dataplattform i skyen, on-prem eller hybrid med datainfrastruktur som kode.

 • Sikker datainnsamling

  Datainnsamling med riktige verktøy og transformasjonsteknikker (ETL/ELT).

 • Informasjonsarkitektur

  Gjennomtenkt informasjonsarkitektur, lagring og datahåndtering.

 • Visualisering av data

  Rapportering og visualisering av data for ulike dataanalyser; statistikk, maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI), business intelligence (BI), grafanalyse inkludert dashboards for brukere med ulike ferdigheter/kompetanse.

Hovedfordeler

 • Økt gevinstrealisering

  Datadrevne beslutninger gir en økt effektivitet og kostnadsbesparelser som styrker din vekst.

 • Bedre beslutningsstøtte

  Utnyttelse av relevante data gir beslutningsunderlag basert på fakta.

 • Tilgang til ekspertkompetanse

  Tilgang på tverrfaglige team som hjelper deg med å kombinere din bransjeekspertise og erfaring med moderne infrastruktur og analyseverktøy.

 • Stor fleksibilitet

  Fleksibel prosjektleveranse og trinnvis utvikling der leveransen blir tilpasset underveis etter virksomhetens og brukernes behov.

 • Behovsstyrt utvikling

  Innovativ tjeneste- og produktutvikling basert på reelle behov.

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.