Nært samarbeid med leverandører for å redusere klimaavtrykket

28 juni 2023 / Nyhet

98 % av Ivers klimapåvirkende utslipp kommer fra leverandørkjeden vår. Derfor vil vi de neste årene satse på en tettere dialog med leverandørene, først og fremst de største og mest strategiske. At våre strategiske leverandører driver aktivt bærekraftarbeid og har vitenskapsbaserte klimamål innenfor rammene av sin virksomhet, er avgjørende for at vi skal klare å redusere klimaavtrykket vårt. Gjennom et nært samarbeid med leverandørene kan vi også hjelpe kundene våre med å nå klimamål.

Cisco er en av Ivers strategiske leverandører. Sammen bygger vi bl.a. markedets første forbruksbaserte og hybridstyrte tjenester innen infrastruktur og sikkerhet.

Vi har møtt Kim Sonn, Channel and Sustainability Lead for Cisco North, Peter Rådeström, VP Network & Security i Iver, og Jakob Tapper, ansvarlig for bærekraft i Iver, for å høre mer om Ciscos bærekraftarbeid og samarbeidet mellom Iver og Cisco.

Kim, hvordan vil du kort beskrive Ciscos bærekraftarbeid hvis vi fokuserer på de klimarelaterte sidene?

– Hvis vi ser på IT-bransjen som helhet, bidrar den med mellom 2 og 4 % av verdens klimapåvirkende utslipp. Samtidig muliggjør bransjens løsninger en potensiell reduksjon av de globale klimautslippene med opptil 15 %, ifølge ITU*.

Hos Cisco fastsetter vi vitenskapsbaserte mål som vi formidler i vår «Purpose Report», og tar initiativ til å hjelpe kunder og kanalpartnere med å nå bærekraft-mål. Siden vår teknologi er en sentral komponent i både kundenes IT-nettverk og partnernes virksomheter, stoler både kunder og partnere på at vi hjelper til med å dokumentere og forbedre de kritiske bærekraftaspektene.

Kim, hva tenker Cisco om samarbeidet med partnere som Iver når det gjelder bærekraft?

– Med partnere som Iver tror jeg det er avgjørende å ha felles planer for å hjelpe kunder med å nå bærekraftmål. I våre årlige undersøkelser om kundenes hovedproblemer er de viktigste fokusområdene klimaendringer og klimagassutslipp, økende energikostnader, sirkularitet og styring av leverandørkjeden. Partnere som Iver kan dra nytte av vår rapportering og våre initiativer. Cisco er en kritisk komponent i Ivers tjenesteleveranse og dermed også en del av Ivers utslipp i Scope 2 og 3. Gjennom innovativ produktutvikling kan Cisco tilby produkter og tjenester som har vesentlig bedre energieffektivitet, og dermed mindre utslipp. Vi har også kommet langt med returprogrammet vårt: 28 % av det returnerte utstyret kan gå til gjenbruk i en annen leveranse, og 99,9 % av det som ikke kan gjenbrukes, går til gjenvinning.

Peter, hvordan samarbeider Iver og Cisco i dag for å skape en mer bærekraftig tjenesteleveranse, og hva kan Iver gjøre for å prestere enda bedre?

– Vi har jo allerede et godt samarbeid, men når det gjelder klimautslipp, må vi øke forståelsen av de faktiske dataene som Cisco kan gi oss, og som skal inkluderes i vårt Scope 3. For å beregne klimautslippene i leverandørkjeden bruker vi i dag en metode som er basert på innkjøpsvolum av tjenester og produkter, og der hver kategori av innkjøp har en utslippsfaktor. Denne malen vil vi erstatte med reelle data fra leverandørene våre, og samarbeidet med Cisco handler i stor grad om hvordan vi fremover kan inkludere dataleveransen fra Cisco i vårt eget beregningsgrunnlag på en bedre måte.

Jakob, arbeidet med en bærekraftig leverandørkjede er en kontinuerlig prosess hos Iver. Hvordan går det?

– Bærekraftarbeidet er integrert i forretningsprosessene våre i leverandørkjeden for å sikre kontinuerlig forbedring og fremme effektfulle endringer. Et viktig fremskritt i 2022 er vår oppdaterte leverandør-vurdering. Den handler bl.a. om å sikre at utvalgte leverandører har egne vitenskapsbaserte klimamål, og om å stille krav om medlemskap i Responsible Business Alliance (RBA) når det gjelder valg av produktsortiment. Som leverandør av IT-tjenester baserer vi tilbudet vårt på et nært samarbeid med andre, og vi forventer at de strategiske leverandørene våre skal ha oversikt over eget bærekraftarbeid og klimaavtrykk. Solide forretningsrelasjoner med leverandører som følger samme grunnprinsipper som oss, er en forutsetning for å drive en profesjonell og ansvarlig virksomhet.

 

* ITU, International Telecommunication Union

Koder: Sustainability