Rammeverk for bærekraft/

Vårt rammeverk for bærekraft hjelper oss til å videreutvikle og tydeliggjøre vårt arbeid for større bærekraft. Rammeverket er inndelt i fire hovedområder. For hvert område har vi en klar ambisjon som er retningsgivende for vårt videre arbeid fremover.

 


«Ansvarlighet og åpenhet» utgjør selve fundamentet for dette arbeidet. For oss innebærer dette at vi skal være en god arbeidsgiver og at vi skal velge samarbeidspartnere som deler våre verdier. Vi tar ansvar for hvordan vi påvirker økonomi, miljø og mennesker.

Hvis ansvarlighet og åpenhet er fundamentet, så er «sikkerhet og integritet», «medarbeidere og inkludering», samt «bærekraftige tjenester» våre fokusområder. På disse tre fokusområdene har vi et svært høyt ambisjonsnivå. Vi vil aktivt arbeide for endringer som bidrar til å skape reelle merverdier.

Vi skal være ledende hva angår «sikkerhet og integritet» for å forebygge, identifisere og eliminere trusler mot informasjonssikkerheten. Det er slik vi beskytter våre kunders data. Vi våger å snakke om de vanskelige spørsmålene knyttet til økt digitalisering, både hos våre kunder og i samfunnet for øvrig.

På områdene «medarbeidere og inkludering» arbeider vi for en sterk og inkluderende bedriftskultur; et godt arbeidsmiljø, høy grad av samhørighet og de aller beste muligheter for å utvikle egen kompetanse og karriere.

Når det gjelder «bærekraftige tjenester» har vi som målsetting at våre tjenester skal gi målbare miljøgevinster for våre kunder. På denne måten ønsker vi å bidra til kundenes egne mål for bærekraft. Dette oppnår vi blant annet ved å satse på tjenester med høy energieffektivitet i kombinasjon med å anvende 100 % fornybar energi.

Vårt rammeverk for bærekraft sikrer en strategisk og strukturert tilnærming til vårt arbeide for å oppnå en sterkere bærekraft. Ved å være en ansvarlig og bærekraftig bedrift blir vi også en bærekraftig partner for våre kunder.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Iver og hvordan vi kan hjelpe deg med å løse tøffe forretningsutfordringer og gjøre bedriften rustet for fremtiden? Ta kontakt, og vi lover å komme raskt tilbake til deg!

Kontakt