Iver multi-cloud services

Iver multi-cloud services

Med Iver multi-cloud services åpner det seg helt nye muligheter til å drive digital transformasjon i skyen. Eller rettere sagt skyene. Plattformen er en fullstendig integrert og sømløs multisky-plattform som kobler sammen offentlige og private skytjenester med for eksempel Compliant cloud, vår egen skytjeneste med innebygd regeletterlevelse. På den måten kan du dra nytte av skyplattformenes ulike styrker uten å støte på begrensninger i form av tekniske eller lovpålagte krav.

Den viktigste muliggjøreren for digital transformasjon er moderne skytjenester. For å realisere potensialet og utnytte det best mulig må man ofte bruke tjenester fra ulike skyplattformer. Konsekvensen er mer komplekse systemer og sikkerhetsløsninger.

Med Iver multi-cloud services får du muligheten til å utnytte styrkene ved ulike globale skyplattformer som Microsoft Azure Google Cloud og Amazon AWS, og kombinere disse med hele eller deler av Ivers skytjeneste med innebygd regeletterlevelse.

Iver multi-cloud services håndterer også tradisjonell infrastruktur og systemdrift, noe som gjør plattformen til et utmerket utgangspunkt for deg som vil gå over til skybaserte tjenester. Gjennomfør overgangen i det tempoet som passer virksomheten, uten å måtte bytte plattform underveis.

Alle deler av plattformen omfattes av Ivers løsning med administrasjon, overvåking, support og kundeportal. I likhet med andre skytjenester bygger plattformen på en fleksibel betalingsmodell og pay-as-you-go, der du får alt samlet på én faktura. Ikke velg én skytjeneste – velg alle.

Sammen med deg utformer vi en skreddersydd multi-cloud-løsning som gjør at virksomheten får størst mulig nytteverdi av digitaliseringen.

Vil du vite mer?

Kontakt oss