Praktikertjänst tecknar femårsavtal med Iver

12 maj 2021 / Pressmeddelande

Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdföretag, har valt Iver som ny leverantör av IT-tjänster. Avtalet sträcker sig över fem år.

Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och sjukvård, Praktikertjänst, har tecknat ett femårsavtal med Iver avseende leverans av molnmanagerade IT-tjänster för digital arbetsplats, nätverk, utskrift, support och livscykelhantering. Praktikertjänst har fattat ett beslut om att arbeta i en koncerngemensam IT-lösning som ska leva upp till dagens och framtidens lagkrav inom informationssäkerhet och stärka verksamhetens hantering av data. Praktikertjänst har en unik affärsmodell med 1 300 delägare som är både verksamhetsansvariga och anställda på mottagningar runt om i landet. Totalt har Praktikertjänst drygt 6 700 medarbetare och omsätter cirka 8,5 miljarder kronor.

– Vi verkar i en bransch med höga krav på säkerhet, vårdkvalitet och ständig utveckling. Som privat vårdgivare i en konkurrensutsatt bransch krävs en enkel och kostnadseffektiv försörjning av tjänster och produkter som stöd för vårdutövares arbete för patienterna. Information och data är en viktig del i det dagliga arbetet med fokus på patienterna och vår egen verksamhet. Här är koncerngemensamma IT-tjänster avgörande för att vi ska ligga i framkant och säkerställa såväl regelefterlevnad som kvalitet, säger Fredrik Ahlström CIO på Praktikertjänst.

– I vår dialog med Praktikertjänst har vi kunnat visa att i vår leverans är relationen i fokus. Vi har en tydlig samverkansmodell där vi genom att samarbeta framgångsrikt snabbt etablerar en hög verksamhetsförståelse. Då kan vi vara en trygg partner samtidigt som vi i nära dialog med Praktikertjänst kan driva innovation kring nya tjänster som effektiviserar Praktikertjänsts verksamhet. Vår verksamhetsförståelse stärks av vår mångåriga erfarenhet av att designa och leverera tjänster till kunder inom vårdsektorn. Jag är trygg i att våra engagerade och kompetenta medarbetare kommer säkerställa en effektiv leverans över hela Sverige och att Praktikertjänst kommer bli en nöjd kund, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Furmarker, regionchef öst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,5 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 12 maj 2021, klockan 09.00