Integrationstjänster

Digitaliseringen ger oss stora möjligheter, men den höga digitaliseringstakten riskerar att skapa en IT-miljö med system som inte kommunicerar och levererar optimalt. Vi erbjuder smarta systemintegrationstjänster som gör att din verksamhet får ut mesta möjliga nytta och värde av digitaliseringen.

Vi har stor erfarenhet av att driva omfattande systemintegrationsprojekt, ofta med målet att bygga bort manuella steg och skapa effektivare informationsflöden. När dina system kan kommunicera och utbyta information får du helt nya möjligheter att skapa digitala konkurrensfördelar och innovation.

En central del i lösningen är EAI (Enterprise Application Integration), en plattform som hanterar alla informationsflöden och konverterar data så att dina system kan utbyta information. Lösningen passar alla typer av system, gamla som nya, oavsett om de driftas i traditionella serverlösningar eller i molnet.

Våra erfarna experter hjälper dig genom hela resan – från analys och utvärdering av behov till lösningsdesign, driftsättning och förvaltning.

Huvudsakliga fördelar

  • Tillväxt och innovation

    Dra nytta av digitaliseringens möjligheter med AI, automatisering BI och allt annat du behöver för att skapa innovation.

  • Kostnadseffektivt

    Minskad manuell hantering ger minskade kostnader och färre felkällor. 

  • En proaktiv partner

    Våra kunddedikerade team och erfarna experter ser till att du alltid har den bästa lösningen för din verksamhet, idag och imorgon. 

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.