Accelerate at Iver partner

Med Trend Micro erbjuder vi helhetslösningar inom IT-säkerhet och innovativa lösningar och verktyg för ökad säkerhet i molnet.

Accelerate at Iver erbjuder Trend Micro Cloud One, en komplett och kraftfull säkerhetsplattform för alla typer av molnlösningar.

Trend Micro är ett världsledande säkerhetsföretag med lösningar för molnsäkerhet och är branschledande inom Cloud Workload Security.  Accelerate at Iver erbjuder Trend Micros hela utbud av säkerhetsprodukter men som specialister inom molninfrastruktur och utveckling fokuserar vi mest på Trend Micros lösningar inom molnsäkerhet och DevOps. En komplett säkerhetslösning för molnet bör inte bara täcka in applikationerna när de tagits i drift, utan också inkluderas i utvecklingsstadiet i ett automatiserat flöde.

Utvecklare och arkitekter behöver inte gå omvägar och komplicera sitt arbete för att bygga in säkerhet då säkerheten är integrerad redan i utvecklingsstadiet. Accelerate at Iver hjälper din organisation med arkitektur och strategier, införande och kompetensöverföring samt etablering av DevOps och CI/CD-pipelines.

 

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller boka en demonstration? Kontakta Jonas Thorsell!

 

Jonas.png

 

Maila Jonas!

Vill du lära dig mer om TrendMicro?

Läs mer om TrendMicros erbjudande på deras hemsida.