Nordisk hotellkoncern har Iver som digitaliseringspartner

Kund: Strawberry

Strawberry ville ha en professionell, säker och stabil IT-partner med duktiga rådgivare och tekniker som kan bistå den kontinuerliga digitala utvecklingen samt stödja verksamhetens hållbarhetsfokus.

Strawberry växer starkt och är en av Nordens största hotellkoncerner med över 200 hotell och nära 17 000 anställda i Norden och Baltikum. Hotellbranschen utvecklas snabbt och hotellkoncernen utmanas ständigt av gäster som förväntar sig en effektiv och problemfri service. Samtidigt är affärsmodellen sårbar då marknadsförhållandena kan förändras över en natt – något som ställer höga krav på infrastruktur, skalbarhet och kostnadskontroll.

Iver har varit Strawberrys IT-partner sedan 2019 och ansvarar för driften av hotellkoncernens kärnplattform, jourservice 24/7/365, säkerhet, rådgivning, konsulttjänster samt förvaltning av Azure-plattformen.

– Iver har blivit en viktig strategisk partner för Strawberry. Samarbetet har utvecklats över tid där Iver visat förmåga att utveckla leveransen med våra förändrade behov och strategiska inriktning, säger Eirik Bogsnes, EVP, Hotel Services på Strawberry.

Framöver kommer vi att arbeta tillsammans för att utveckla Strawberrys digitala möjligheter, varav en allt större del flyttar till molnet.

Erik Bogsnes

– När vi nu i år byter namn till Strawberry har vi stora ambitioner för utveckling av bättre kundupplevelser och en mer kostnadseffektiv verksamhetsmodell med hjälp av digitala lösningar. Att ha en professionell och kompetent IT-partner i ryggen som förstår vår verksamhet och behov är helt avgörande på den här resan, säger Bogsnes.

Ivers leverans

Under 2020 genomförde Iver ett omfattande migreringsprojekt av över 600 servrar. Projektet avslutades på 4 månader och gick effektivt och utan nedtid. Över 45 anställda från Iver i Norge och Sverige deltog i projektet.

Hotellkoncernen är inne i en stor digital transformation där både kärnsystem och system som de hotellanställda använder i sitt dagliga arbete ska bytas ut. Nyckeln är utnyttjandet av moderna, skalbara och hållbara tjänster samt flexibla arbetssätt. En framtidsinriktad leveransmodell innebär också en ökad användning av software as a service (SaaS), samtidigt som fler operativa uppgifter ska lösas från molnet. Målet för Strawberry är att ligga i framkant tekniskt och Iver fungerar som en proaktiv partner som säkerställer säker drift och hög prestanda.

Iver ansvarar för följande tjänster:

 • Drift av basplattformen och mer än 600 servrar
 • Stöd för drift och hantering av applikationer
 • Databasdrift
 • Hantering av Azure-plattformen
 • Kundhantering
 • Drift av central brandvägg och VPN-tjänster
 • Drift av Citrix-plattform
 • Servicedesk 2:a och 3:e linjen
 • Service Desk 1:a linjen i samarbete med Strawberry SOS där Iver assisterar 19-07 vardagar och 24/7 helger.
 • Security Operations Center (SOC) och Incident Response Team (IRT)
 • Löpande konsult- och rådgivningstjänster för ovanstående tjänster och säkerhet

Dessutom bistår Iver Strawberry med deras strategiska arbete kring digitalisering, rådgivning och proaktivitet, utveckling av IT-strategi samt assistans vid öppning av nya hotell och hotellnedläggningar.

Security Operations Center (SOC)

Iver ansvarar även för IT-säkerheten på Strawberry och tillhandahåller SOC-tjänster för att i ett tidigt skede kunna upptäcka avvikande händelser, hot eller pågående attacker i Strawberrys IT-miljö. Ivers SOC övervakar och bearbetar säkerhetshot 24/7. Dessutom får Strawberry analyser och rapporter samt råd och stöd till slutanvändare i säkerhetsfrågor. Vid allvarliga säkerhetsincidenter har hotellgruppen full tillgång till omedelbar säkerhetsexpertis genom Ivers Incident Response Team.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.