Så etablerar du en agil utveckling av Cloud-native applikationer – 3 grundläggande steg

3 september 2023 / Artikel

Cloud-native applikationer är applikationer utvecklade specifikt för att köras i molnmiljöer och utnyttjar de möjligheter och fördelar som molnet erbjuder maximalt. Det innebär att applikationen är byggd med en arkitektonisk- och designfilosofi som främjar skalbarhet, flexibilitet, och automatisering. Men hur skiljer sig utvecklingen av denna typ av applikationer jämfört med traditionella monoliter? Och hur etablerar man en agil utveckling? I den här artikeln går vi igenom de mest grundläggande stegen för att skapa förutsättningar för en framgångsrik agil utveckling av cloud-native applikationer.

Fyra kännetecken för en Cloud-native-applikation

1. Mikrotjänstarkitektur

Cloud-native-applikationer är vanligtvis uppdelade i mindre, självständiga tjänster som kallas mikrotjänster. Dessa tjänster kan utvecklas, testas, distribueras och skalas oberoende av varandra.

2. Containerisering

Cloud Native-applikationer använder ofta containeriseringstekniker för att paketera applikationen och dess beroenden i isolerade enheter, så kallade containers.

3. Elasticitet och skalbarhet

Cloud Native-applikationer är utformade för att vara elastiska och skalbara. De kan snabbt anpassa sig till förändrade belastningskrav genom att automatiserat skala upp eller ner resurser baserat på efterfrågan. Detta möjliggör optimal användning av molnresurser och ger möjlighet att hantera stora volymer av användare och data.

4. Deklarativ konfiguration

I stället för att ha hårdkodade konfigurationer är Cloud Native-applikationer ofta konfigurerade deklarativt. Konfigurationen beskrivs i filer eller kod och används av automatiserade verktyg för att provisionera och hantera infrastrukturen och tjänsterna som applikationen är beroende av. Detta möjliggör enkelt återskapande och hantering av infrastruktur och ger flexibilitet vid ändringar.

Cloud Native-applikationer är alltså utformade för att utnyttja molnet och dess fördelar maximalt. Men hur skiljer sig utvecklingen av cloud-native applikationer jämfört med traditionella applikationer – och hur gör man för att etablera en agil utveckling av just dessa?

 

 

Tre grundläggande aspekter för att etablera en agil utveckling av cloud-native applikationer:

För att etablera en agil utveckling av cloud-native applikationer finns det tre aspekter som skapar rätt grundförutsättningar;

  • DevOps
  • Infrastruktur som kod
  • Containerisering

Nedan går vi igenom vad de innebär och hur de bidrar till en framgångsrik utvecklingsprocess;

DevOps

För att lyckas med agil utveckling är införandet av DevOps A och O. Genom att skapa en kultur där utvecklare och driftsättningsteam samarbetar tätt för att automatisera bygg-, test-, distribution- och driftsättningsprocesser kan man minska tiden det tar att utveckla och implementera nya funktioner och förbättringar. På så sätt ökar inte bara produktiviteten, även utvecklingskostnader minimeras.

Genom att använda verktyg och tekniker för kontinuerlig integration och distribution (CI/CD) kan utvecklingsteam kontinuerligt integrera kodförändringar, automatisera testning och distribuera applikationer. Detta resulterar i en mer effektiv utvecklingsprocess och möjliggör snabbare och säkrare utrullningar till produktion. Detta sätt att arbeta möjliggör också tidig upptäckt och åtgärd av fel och problem. Automatiserad testning och kontinuerlig övervakning hjälper också till att säkerställa hög kvalitet och stabilitet.


Infrastruktur som kod

En annan grundläggande byggsten för att lyckas med en agil utveckling av Cloud-native applikationer är att definiera sin infrastruktur som kod (IaC).  I stället för att manuellt hantera sin infrastruktur, kan IaC användas för att definiera och distribuera resurser såsom servrar, nätverk och lagring, genom att skriva kodbaserade beskrivningar. Detta gör det möjligt att skapa, ändra och återställa sin infrastruktur automatiskt. Med IaC kan infrastrukturen också skapas - och återskapas - på ett enhetligt sätt i olika miljöer, vilket blir användbart inom DevOps när man vill kunna återskapa en och samma miljö vid till exempel utveckling, testning och produktion. Genom att använda kodhanteringsverktyg kan infrastrukturdefinitioner versionshanteras och dokumenteras. Detta ger en högre grad av kontroll och underlättar spårbarhet, återställning och samarbete inom teamet.

Containerisering

Slutligen behöver Cloud-native applikationer som byggs genom mikrotjänster (micro services) en miljö att köras i, och där kommer containerisering in i bilden. Det är en teknik som tillåter att applikationer och deras beroenden körs isolerade i en standardiserad enhet – en så kallad container. En container paketerar programvara och alla dess nödvändiga komponenter (inklusive bibliotek, verktyg och konfigurationer) och skapar en portabel och självständig miljö som kan köras på olika system. Genom att använda containerisering kan utvecklare snabbt packa och distribuera applikationer. Det underlättar kontinuerlig integration och distribution (CI/CD) och gör det möjligt att snabbt leverera nya funktioner och att sätta nya uppdateringar i produktion.

 

 

Vill du ha experthjälp med att skapa rätt förutsättningar för din transformationsresa? Inom Accelerate at Iver har vi konsulter med rätt spjutspetskompetens för att täcka alla behov organisationer har för att kunna genomföra en lyckad agil resa. Genom teknikkunnande och erfarenhet ifrån många liknande projekt hjälper vi din organisation utveckla och etablera agila arbetssätt och optimera verksamhetsprocesser. Läs mer om Accelerate at Iver eller ta kontakt via formuläret nedan.

 

Taggar: Cloud Transformation Accelerate at Iver
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.