Nära samarbete med leverantörer för att minska klimatavtrycket

28 juni 2023 / Nyhet

98 procent av Ivers klimatpåverkande utsläpp finns i vår leverantörskedja och ett stort fokus för oss de kommande åren är en tätare dialog med, först och främst, våra största och mest strategiska leverantörer. I den här artikeln får du ta del av hur Iver tillsammans med Cisco arbetar strategiskt för att minska vår klimatpåverkan. 

Att våra strategiska leverantörer har vetenskapsbaserade klimatmål och ett eget aktivt hållbarhetsarbete inom ramen för sin verksamhet är avgörande för att vi på Iver ska lyckas minska vårt klimatavtryck. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi också hjälpa våra kunder att nå sina klimatmål.

Cisco är en av Ivers strategiska leverantörer – tillsammans bygger vi bland annat marknadens första konsumtionsbaserade och hybridmanagerade tjänster inom infrastruktur och säkerhet.

I den här artikeln har vi pratat med Kim Sonn, Channel and Sustainability Lead for Cisco North, Peter Rådeström, VP Network & Security på Iver och Jakob Tapper, ansvarig för hållbarhet på Iver, för att höra mer om Ciscos hållbarhetsarbete och hur samverkan mellan Iver och Cisco ser ut.

Hur ser Ciscos hållbarhetsarbete ut med fokus på de klimatrelaterade aspekterna?

Kim Sonn är Channel and Sustainability Lead för Cisco North och beskriver Ciscos hållbarhetsarbete med fokus på de klimatrelaterade aspekterna såhär;

– Om vi tittar på IT-branschen som helhet, så bidrar den med mellan 2 och 4 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt möjliggör branschens lösningar en potentiell reduktion av de globala klimatutsläppen med upp till 15 procent, enligt ITU*. På Cisco sätter vi upp vetenskapsbaserade mål som vi kommunicerar i vår ”Purpose Report” och tar initiativ för att hjälpa våra kunder och kanalpartners att nå sina hållbarhetsmål. Eftersom vår teknik är en nyckelkomponent i våra kunders IT-nätverk, men också i våra partners verksamheter, litar både kunder och partner på att vi hjälper till att dokumentera och förbättra de kritiska hållbarhetsaspekterna.

 

Hur tänker Cisco kring er samverkan med partners, som exempelvis Iver, kopplat till hållbarhet?

– När jag tittar på partners som Iver tror jag att det är avgörande att ha gemensamma planer för att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. I våra årliga studier kring kundernas huvudproblem är några av de viktigaste fokusområdena klimatförändringar och växthusgasutsläpp, accelererande energikostnader, cirkuläritet och styrning av leverantörskedjan. Partners som Iver kan dra nytta av vår rapportering och av våra initiativ. Cisco är en kritisk komponent i Ivers tjänsteleverans och därmed också en del av Ivers utsläpp i Scope 2 och 3. Genom innovationer i vår produktutveckling kan vi på Cisco erbjuda produkter och tjänster som har väsentligt bättre energieffektivitet vilket gör att utsläppen minskar. Vi har också kommit långt i vårt återtagsprogram där 28 procent av den returnerade utrustningen kan gå till återanvändning i en annan leverans och 99,9 procent av det som inte kan återanvändas går till återvinning, säger Kim.

 

Hur samverkar Iver och Cisco idag för att skapa en mer hållbar tjänsteleverns och vad kan vi på Iver förbättra för ännu bättre prestanda inom detta område?

Peter Rådeström arbetar som VP Network & Security på Iver. Han berättar;

– Vi samarbetar ju redan idag på ett framgångsrikt sätt men ska vi fokusera på frågan om klimatutsläpp så måste vi öka vår förståelse för den faktiska data Cisco kan förse oss med och som ska inkluderas i vårt Scope 3. För att idag beräkna våra klimatutsläpp som finns i vår leverantörskedja använder vi en metod som baseras på inköpsvolym av tjänster och produkter där varje kategori av inköp har en utsläppsfaktor. Denna schablon vill vi ersätta med ”riktiga data” från våra leverantörer och vårt samarbete med Cisco handlar till stor del om hur vi kan inkludera dataleveransen från Cisco i det egna beräkningsunderlaget på ett bättre sätt de kommande åren.

 

Hur ser arbetet med en hållbar leverantörskedja ut på Iver?

Jakob Tapper, hållbarhetsansvarig på Iver, berättar;

– Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i våra affärsprocesser i leverantörskedjan för att säkerställa kontinuerliga förbättringar och driva på effektfulla förändringar. Ett viktigt framsteg under 2022 är vår uppdaterade leverantörsutvärdering som bland annat handlar om att säkerställa att utvalda leverantörer har egna vetenskapsbaserade klimatmål och att medlemskap i RBA är ett krav från vår sida avseende val av leverantörers produktsortiment. Som tjänsteleverantör av IT grundar vi vårt erbjudande på nära samarbete med andra och vi förväntar oss att våra strategiska leverantörer ska ha kontroll över sitt hållbarhetsarbete och klimatavtryck. Det är genom starka affärsrelationer med leverantörer som delar våra grundprinciper som vi kan bedriva ett professionellt och ansvarsfullt företagande.

* ITU, International Telecommunication Union

Taggar: Sustainability