Accelerate at Iver engagerade av Cornerstone som utbildare inom Data-området

9 april 2024 / Nyhet

Ökad efterfrågan på utbildningar inom data engineering – utbildningsföretaget Cornerstone tecknar utbildningsavtal med Accelerate at Iver

Utbildningsföretaget Cornerstone ser en ökad efterfrågan på kompetens inom datainnovation på den svenska marknaden. Därför väljer man att teckna ett utbildningsavtal med Accelerate at Iver för att sprida konsulternas expertis till sina kunder.

– Accelerate at Iver har spjutspetskompetens inom dataområdet – en kompetens som marknaden just nu skriker efter. Därför känns det otroligt kul att vi tecknat ett utbildningsavtal med Accelerate at Ivers duktiga konsulter för att tillsammans bidra till att höja kompetensen i branschen, säger Ulf Dalgaard, produktchef, Cornerstone.

Utbildningarna kommer beröra ämnesområden som BI, dataanalys, data engineering och data warehousing. Dessutom kommer man erbjuda plattformsspecifik utbildning kring Azure-plattformen och ämnen som Microsofts Microsoft Fabric, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks och Power BI.

– Att vi får bidra med vårt kunnande inom Datainnovation är ett positivt kvitto på att vi har skickliga och erfarna konsulter inom ett viktigt satsningsområde. Att konsulter inom Accelerate at Iver får agera i lärarrollen är också ett utmärkt sätt att konsolidera och fördjupa kunskaper, samt att utveckla förmågor som kommunikation och pedagogik, säger Anders Kingstedt, affärsområdesansvarig för Data Innovation & Insights på Accelerate at Iver.

 

Om Data Innovation & Insights på Accelerate at Iver:
Accelerate at Iver bidrar med konsulter och tjänster för effektiv datahantering, transformering och raffinering av data – samt beslutsstöd. Vi hjälper våra kunder att effektivisera dataflöden, skapa moderna dataplattformar samt att med ML och AI utvinna kunskap ur data.  Vi arbetar bl a med Microsoft Synapse, Fabric och Databricks för trygg och säker datahantering, från källa till konsument.

 

Om Cornerstone:

Cornerstone är Sveriges största Microsoft utbildningspartner med ett stort urval av kurser för IT-proffs, affärsanvändare, projektledare och chefer. Företaget utbildar årligen mer än 10 000 personer genom schemalagd utbildning och anpassad företagsutbildning i olika utbildningsformer.