Accelerate at Iver tar sats

3 april 2024 / Artikel

För ett drygt år sedan, efter en sammanslagning av de tidigare bolagen Elits, Intiro, Mjukvarukraft och Professional Services-avdelningen på Iver, skapades Accelerate at Iver Sverige.

I Norge etablerades Accelerate at Iver i november 2023, i samband med att konsultbolaget Aztek bytte namn. Idag är Accelerate at Iver ett nordiskt bolag med cirka 300 konsulter med spetskompetens inom områden som strategi, molntransformation, systemutveckling, säkerhet, infrastruktur, dataplattform och analys. Tillsammans verkar man för att realisera nya möjligheter för sina kunder med hjälp av modern molnteknik.

Många företag ser över sina IT-kostnader och önskar att få ut maximalt av sina IT-investeringar. Här kommer Accelerates tjänster och kunskaper väl till pass såsom automatisering, effektivisering och att bygga skalbara lösningar. Accelerate at Iver fortsätter att växa och vi har pratat med Anders Hultbrand och Erik Björndell, båda konsultchefer på Accelerate at Iver i Göteborg, för att ta reda på hur de ser på framtida tillväxt och möjligheter i regionen.

– Vi har starka relationer med många av våra kunder i Göteborgsregionen, där flera av våra seniora specialister har arbetat nära kunderna under lång tid. Den senaste tiden har vi upplevt en ökad efterfrågan från både nya och befintliga kunder, framför allt inom områden som DevOps och Platform Engineering, säger Erik Björndell.

Kunder letar efter kompetens som kan realisera molnets fulla potential, och det passar oss på Accelerate at Iver perfekt

Erik Björndell

Erik Björndell har arbetat på företaget sedan 2019 (tidigare Elits) och har ett starkt engagemang för innovativa lösningar. Han ser sig själv som en molnevangelist där han, utöver att leda ett konsultteam, arbetar nära kunderna för att maximera affärsvärdet genom användning av molntjänster.

Anders Hultbrand började som Konsultchef på Accelerate at Iver i oktober 2023 och kommer in med lång ledarerfarenhet och bred kompetens från IT-branschen. Han har tidigare arbetat som tekniker i större IT-leveranser, chef och teamledare, HR-relaterade roller och rekrytering.

– Det är väldigt spännande att få ansluta till Accelerate at Iver nu. Vi verkar på en marknad där modern teknik är avgörande för att våra kunder ska lyckas, och många branscher befinner sig mitt i ett paradigmskifte där de genomgår en stor digital transformation, säger Anders Hultbrand.

Att kunna göra skillnad för våra kunders framtid, där vår expertis spelar en avgörande roll, är mycket givande.

Anders Hultbrand

Accelerate at Ivers kontor i Göteborg har drygt 40 konsulter, medan resten av konsultverksamheten är fördelad på kontor i Linköping, Norrköping, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Oslo och Trondheim.

- Vi har organiserat oss i de områden där våra kunder finns. Det är viktigt för oss att ha nära relationer med våra kunder och vi tror starkt på fysisk närvaro. Med det sagt är vi inte främmande för att expandera ytterligare. Vi har ambitionen att fortsätta växa och 2024 ska vi anställa ytterligare 40 personer i Sverige – främst med kompetens inom molnplattformar, data engineering, containerteknik, infrastruktur som kod, scripting samt programmeringskunskaper, säger Erik.

– I Göteborgsregionen finns flera stora svenska varumärken som verkar internationellt, men också många spännande företag som är i startgroparna när det gäller att utnyttja innovativ teknik. Vi har också flera relevanta utbildningsinstitutioner som ger oss tillgång till duktiga akademiker som kan komma in med en ny och ung syn på teknikanvändning. På Accelerate at Iver är vi angelägna om att skapa samma tvärvetenskapliga team där seniora personer med sin erfarenhet kan fungera som rådgivare för kunden och mentorer för de unga, medan juniorerna kan utmana de etablerade med nya kreativa idéer. Det är ett spännande sätt att jobba på, och kunderna drar nytta av vår samlade kompetens i våra leveranser, säger Anders.

Anders och Erik ser ljust på framtiden och ser fram emot att gå till jobbet varje dag.

- Vi har hög efterfrågan från kunderna, har roligt på jobbet och är en del av en miljö där yrkes- och kompetensutveckling står i centrum. Det är ett privilegium att få leda en grupp skickliga specialister som brinner för sitt yrke och för kvaliteten i sina kundleveranser, säger Erik.

- Jag håller med. Det är inspirerande att gå till jobbet varje dag och att få vara en del av en stark professionell miljö. Jag ser fram emot vår fortsatta resa, och att få göra verklig skillnad hos våra kunder, avslutar Anders.

Taggar: Accelerate at Iver Digital Innovation
Image Alt Text

Accelerate your Career

Som en del av Accelerate at Iver ligger du i teknologisk framkant och får jobba med spännande moderniseringsprojekt hos marknadsledande kunder. Tillsammans skapar vi digitala vinster som kommer både kund och samhälle till godo.