HR är självklart en hållbarhetsfråga

30 augusti 2023 / Nyhet

Ett hållbart medarbetarskap är affärskritiskt och ett av Ivers fokusområden. Våra medarbetare förväntar sig att vi som arbetsgivare tar vår del av ansvaret för en mer hållbar värld och att vårt hållbarhetsarbete är integrerat i hela vår verksamhet. I den här artikeln får du veta mer om hur Maria Lagerstam, HR-chef på Iver, ser på affärsdrivet och hållbart HR-arbete.

Ett hållbart medarbetarskap är ett fokusområde för Iver. I detta ingår inte minst att attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och känna sig inkluderade och engagerade. Vi har träffat Maria Lagerstam, HR-chef på Iver, för att höra om hur hon ser på affärsdrivet och hållbart HR-arbete. 

 

Hur hänger hållbarhetsfrågor och dina ansvarsområden ihop?

– På flera sätt, men i grund och botten är det rätt okomplicerat. Vi måste helt enkelt ha rätt medarbetare ombord och attrahera rätt talang för att vara en långsiktig och hållbar partner till våra kunder. För att vi ska vara en attraktiv arbetsplats så krävs det att vi tar ett helhetsansvar för såväl miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ska bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vara en arbetsplats man vill börja, stanna och utvecklas på. För att lyckas med det måste våra HR-strategier inkluderas i verksamhetsmålen och vara en integrerad del av vårt hållbarhetsarbete. Vårt arbete med engagemang, ledarskap, kompetensutveckling och mångfald är exempel på affärsdrivande HR-dimensioner som också inkluderas i vårt hållbarhetsramverk.

 

Hur ser du på begreppet social hållbarhet och medarbetarskap?

– Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar när det handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi ska och vill ta ett helhetsansvar för våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa, för deras arbetsmiljö, trivsel och sociala inkludering på arbetsplatsen. Det ökade distans- och hybridarbetet har skapat nya utmaningar där vi måste arbeta för att säkerställa rätt arbetsbelastning, support och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi behöver skapa en känsla av tillhörighet och att bli sedd även om man inte alltid är närvarande på något av våra kontor. Utmaningarna är på inget sett unika för oss på Iver och här är ledarskapet helt centralt. Vi måste kontinuerligt arbeta med att stärka våra medarbetare genom att ge våra ledare bättre förutsättningar att leda distribuerat på ett framgångsrikt sätt där förutsättningarna för att bygga team, tillhörighet och inkludering ser helt annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan.

 

Du tillträdde som HR-chef på Iver i början av 2023, hur ser du på ditt uppdrag utifrån att skapa en attraktiv och hållbar arbetsmiljö och vilka områden kommer du att fokusera på?

– Det viktigaste 2023 är att vi säkerställer att vi har svaret på varför medarbetare vill börja, stanna och utvecklas hos oss och att vi levererar på det. Långsiktigt är huvudområdena jag ser ledarskap, engagemang, kompetensutveckling, en bra arbetsmiljö och se till att vi alla på Iver har tydlig bild av vad Iver är, vart vi är på väg och att det är något som alla medarbetare vill vara en del av.

Taggar: Sustainability