Möt Jan-Einar!

Seniorkonsult

play_arrow

Jan-Einar Eriksen är seniorkonsult och specialist på kontinuerlig förändring och organisatorisk agilitet. Hans expertis är kopplad till den affärsmässiga sidan av organisationers värdeskapande, men han har också bred erfarenhet från teknikområdet.

Jan-Einar trivs bäst med att jobba med projekt där man lyckas skapa mycket energi och stort engagemang bland medarbetarna genom tydlighet kopplad till en ambition om ständig förbättring. De bästa projekten har tydliga ledare som vill skapa ett bättre flöde i sitt värdeskapande, och som föredrar ett datadrivet tillvägagångssätt för att identifiera potentiella förbättringsområden. 

Jag föredrar evolution framför revolution när det gäller förändringar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
Just nu är jag anlitad av en offentlig myndighet tillsammans med två av mina kollegor. Vi hjälper till att förbättra arkitekturstyrningen och digitaliseringen. Samtidigt jobbar jag mycket med affärsutveckling här på Aztek, och vi har lanserat ett koncept som vi kallar ”Chasing Agility”. Det är ett metodiskt tillvägagångssätt för att arbeta med organisatorisk agilitet. Genom bra samtal och datainsamling analyserar vi områden med förbättringspotential, och vi hjälper också till med en metod för att lyckas bättre med förbättringsarbetet. Det är ett kompetensområde som ständigt utvecklas och vi arbetar för att kontinuerligt vässa vårt koncept. 

Jag prioriterar alltid tid till konsultuppdrag för våra kunder. Mitt arbete handlar ofta om att stötta chefer och organisationer i att genomföra förändringar och ständiga förbättringar. 

Jag bidrar också till mina kollegors kompetensutveckling. Jag är certifierad utbildare inom ett antal av ämnesområdena i Scaled Agile Framework. I min mening är det ramverket väldigt användbart för alla organisationer som vill bli mer agila. Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår egen kompetens inom områden där vi tror att vi kan bidra positivt till våra kunder. Samtidigt ser vi att det också stärker vår övergripande kompetensprofil vad gäller konceptet ”Chasing Agility”. 

Vad gör att du trivs på Aztek? 
Jag har arbetat många år i stora företag och valde att börja på Aztek för att det är mindre och har en plattare organisation. Jag gillar att det är kortare avstånd mellan toppen och botten, att företagets agenda och strategi är tydlig och synlig, och att alla anställda kan hjälpa till att utveckla företaget. För mig är det positivt att alla som jobbar på Aztek kan bidra med fler viktiga dimensioner än bara det affärsmässiga. 

Jag gillar att man får möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv.

På Aztek får man jobba med det man gillar, och man får bra möjligheter att planera och utveckla sin kompetens. Det är spännande att arbeta här eftersom jag ser möjligheten att starta en dialog med våra befintliga kunder i en dimension som ligger lite närmare deras verksamhet än bara teknologin. Aztek har många goda kundrelationer, och jag tror att vi har möjlighet att fortsätta att stärka de relationerna genom att aktivt bidra till att göra deras värdeskapande mer agilt. 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 
Härliga kollegor, gemensamma ambitioner och en önskan om att skapa något tillsammans. Och så uppskattar jag att träffa kunder och kollegor som uppskattar att diskutera och reflektera över det som jag är intresserad av. Jag motiveras också väldigt mycket av att få chansen att prata om helt andra saker än det vi arbetar med till vardags. 

Kan du berätta lite om din väg hit? 
Jag började faktiskt med att sälja kopieringspapper. Jag jobbade i många år med försäljning och säljledning, och så småningom mer med produktledning och marknadsledning. Den första stora grejen som jag verkligen älskade var att få vara med om ett paradigmskifte för tekniken på den marknad jag arbetade på, och jag tyckte mycket om att ansvara för att införa ny teknik och förändra kompetensen både hos de som arbetade på marknaden och våra kunder. Efter det insåg jag att jag lockades av att bidra till förändring och att min erfarenhet kunde hjälpa andra att lyckas med förändringar. Sedan dess har jag jobbat med konsultverksamhet av olika slag, antingen i form av projektledning, förändringsledning eller ledarskap. Jag har haft förmånen att få arbeta med allt från stora komplexa projekt, förstudier och konceptstudier till kontinuerliga och systematiska förändringar av processer och arbetssätt. Jag gillar att använda min kompetens för att skapa mer energi för att nå gemensamma mål. 

Vilka ambitioner har du med din egen karriär?  
Det är en kanske inte en fråga man ska ställa till en man som närmar sig 60. 😊 Jag hoppas att jag kan vara med och bygga upp ett spännande konsultföretag här på Aztek. Jag vill gärna tro att jag kan vara med på den här spännande resan och att alla vi på företaget lyckas positionera oss som en spännande partner som hjälper till att förbättra andra organisationer. Min personliga ambition är att lyckas utveckla min egen kompetens löpande så att jag fortsätter att vara relevant för våra kunder. 

Vad gör du på fritiden? 
Här är jag nog tråkig och gammaldags. Familjen tar upp mycket av min tid, men jag gillar också att vara social och umgås med goda vänner. Särskilt under varma sena sommarkvällar. Något jag skulle vilja göra oftare är att vara ute i naturen, både i form av dagsutflykter och längre turer med övernattningar. Det ger mig mycket när jag lyckas prioritera det.