Möt Hajar!

Hajar Ali, IT-konsult

play_arrow

Hajar Ali jobbar som IT-konsult. Han började på Iver som trainee och kände att han lärde sig lika mycket sin första månad som under hela sin tvååriga skolgång. Hör varför Hajar trivs så bra på Iver!

Kan du berätta lite om din karriär och din roll på Iver?
Jag började på Iver som trainee 2017. Efter ett år på supportdesk fick jag möjlighet att jobba i projekt, där jag både ledde och utförde etableringsprojekt för nya kundmiljöer. Efter min examen 2019 blev jag anställd som IT-konsult och jobbade då primärt med drift, projekt och var teknisk kundansvarig. Under 2020 certifierade jag mig inom Prince2 Foundation och började fokusera primärt på projektleveranser. Här blev jag också tilldelad ansvaret för att leda ett projekt för att etablera driftsrutiner och support för vår kund Nordic Choice Hotels. Under slutet av 2021 bytte jag roll från Operations till Project Management och jobbar nu primärt med porjektleveranser.

Ny teknologi, automatiserade tjänster och införandeprojekt tycker jag är väldigt spännande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
När jag jobbade i ett Service team hade jag arbetsuppgifter rörande support, drift och projektleveranser. Jag hanterade incidents, underhåll av kundmiljöer och var med och ledde projekt. En typisk arbetsdag för mig består av att hantera incidents, underhålla kunders driftmiljöer, sätta upp tekniska lösnigar och olika projektleveranser.

Vilken typ av kunder/projekt trivs du bäst med?
Jag tycker om att jobba med kunder i alla storlekar. Införandeprojekt för nya kunder är det jag gillar mest, dels då det är lärorikt men också för att jag får jobba med arkitekter, drift, säljare och projektledare.

Vad är det som gör ditt jobb på Iver spännande?
På Iver har jag många möjligheter och stor flexibilitet att jobba med olika arbetsuppgifter. Genom att visa initiativ har jag fått leda projekt redan när jag var trainee. Jag har också fått ta kurser och certifieringar allt eftersom jag har önskat. Jag blir väldigt motiverad av att lära nytt och utvecklas.

Här behöver jag egentligen bara fråga, så får jag jobba med det mesta.

Vilka ambitioner har du för din karriär framåt?
Just nu är jag intresserad av både projektledning och teknik. Jag vill gärna utveckla mig inom projektledarrollen, få mer erfarenhet och fler utbildningar och certifieringar. Om 5 år hoppas jag att jag är ännu mer etablerad i projektledarrollen och enkelt kan hantera mellanstora till stora projekt.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
På fritiden gillar jag att träna och game’a.