Möt Fredrik!

Fredrik Warfvinge, Tech Lead

play_arrow

Fredrik Warfvinge jobbar som Tech Lead och DevOps Engineer på Accelerate at Iver. I rollen ligger stort fokus på att hjälpa kunder med automation, säkerhet och regeluppfyllnad.

”Det bästa med att jobba som konsult är möjligheten få arbeta med många olika tekniker och att lära sig nya saker i samband med detta. Det är också givande att fokusera på att skapa värde, både för oss själva, men framförallt för våra kunder. Arbetet går ofta ut på att konvertera en kunds funderingar till en verklig lösning som gör att de kan accelerera och bli snabbare i sin leverans. ”

Fredriks arbetsdag börjar ofta med förberedelser inför en daglig stand-up och därefter ligger fokus på att hantera de issues han är tilldelad samt eventuella mer akuta problem som behöver lösas. Dagarna tenderar att vara väldigt varierade.

”Jag gillar att ha många järn i elden, och att arbeta med många olika saker samtidigt, så de bästa projekten för min del är de där jag erbjuda min kunskap för att lyfta det kunden vill få löst, snarare än att arbeta mer allmänt med IT. Jag arbetar hellre med kunder som vill ta till sig kunskapen och utvecklas, snarare än de som vill outsourca interna behov, för det förstnämnda tenderar att leda till mer utmanande projekt och lösningar.”

Fredrik har en bred och mångfacetterad bakgrund, något som han anser gett honom en styrka då han har enkelt att översätta affärsproblem till tekniska lösningar.

”Jag brinner för säkerhet och automatisering och har certifierat mig inom samtliga av HashiCorps certifieringsvägar. I mitt arbete hos kund är jag av åsikten att ska man göra något mer än en gång så är det generellt värt att fundera på att automatisera det.”

Det som motiverar Fredrik i arbetet som konsult är att han ständigt utmanas att lära sig nya saker och att också få inspirera andra genom kunskapsdelning. 

Som en del av ett team kan jag också lita på att mina kollegor har kompetens som kompletterar mig, och att vi genom att arbeta på det sättet kan erbjuda våra kunder värden som är högre än summan av de separata delarna

Image Alt Text

Bli en del av Iver!

Följ med oss på resan, hör av dig.