Med fokus på samarbete kan IVO utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster

Kund: IVO

Att leverera tillförlitliga och flexibla tjänster är kritiskt för IVO. Genom ett nära samarbete utvecklar IVO och Iver en stabil grund för dagens och framtidens behov.

IVO finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

IVO:s verksamhet blir allt mer beroende av dataanalys, statistik och uppföljning. Vi behöver utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster, utveckla vår informationshantering och effektivisera våra processer. Målet är att förenkla och kvalitetssäkra kontakterna med både medborgare och vård- och omsorgsgivare. En viktig uppgift för Iver är att skapa de bästa förutsättningarna för detta, säger Sofia Palmér, IT-chef på IVO. 

Lösningen 

Iver etablerar tjänster i en central plattform för att möta IVOs behov av en innovativ och flexibel partner. Hela leveransen är tjänstebaserad vilket förenklar och förtydligar ansvarsfrågan samtidigt som det skapar mer utrymme att diskutera möjligheter och gemensamma utmaningar istället för historiska problem. 

Tjänster 

Iver har ett helhetsåtagande för IT-drift vilket omfattar allt från infrastrukturtjänster och systemdrift till LAN/WAN och lokala klient- och utskriftstjänster. En central del leveransen är Service Desk där Iver utöver den egna leveransen även ansvarar för incident och ärendehantering för alla externa leverantörer inom IT-området. 

Fördelar 

För att skapa bra förutsättningar för innovation och korta ledtider för förändringar läggs stor vikt vid samverkan mellan IVO och de största leverantörerna inom IT. Detta sker inom ramen för en etablerad SIAM-organisation (Service Integration And Management). 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.