Vad är egentligen en SOC och hur kan en SOC skydda organisationer från cyberattacker?

12 mars 2024 / Video

play_arrow

Hör Marcus Jonsson, Team Leader på Ivers Security Operations Center, ge svar på några av de vanligaste frågorna om SOC och 24/7/365 IT-övervakning. 

Få svar på:

  • Vad är en SOC?

  • När behöver organisationer ta hjälp av en SOC?

  • Vilka är de vanligaste hoten vi ser i de miljöer vi övervakar?

  • Hur går en cyberattack vanligtvis till?

  • Hur kan en SOC upptäcka dessa typer av attacker?