Systemintegration är en förutsättning för framgångsrik digitalisering

29 oktober 2020 / Artikel

Digitaliseringen ger oss stora möjligheter, men kan också skapa ett systemlandskap som inte kommunicerar och snarare försvårar översikten av vår data och gör oss mindre effektiva. I takt med att antalet system ökar på våra arbetsplatser, ökar komplexiteten.

I många företag och organisationer knappar flera personer in samma data flera gånger i olika system. Det är tidskrävande och risken för att det blir fel är stor. Om man vill få ut den fulla potentialen av digitaliseringen är systemintegration nyckeln.

Vad vinner man på att integrera sina system?

Vi rapporterar arbetade timmar i tidssystemet, timmarna och betalningarna går till affärssystemet, och vi får vår lön från lönesystemet, som levererar underlag till banken och så vidare. Ofta ingår någon form av direktintegration med andra system när man köper ett nytt system, men tillslut står man där med en ogenomtränglig härva av kopplingar som ingen förstår sig på. Digitalisering av olika funktioner inom en organisation drivs ofta parallellt vilket gör att det ganska snabbt kan accelerera till just detta oöverskådliga systemlandskap.

Det spelar ingen roll hur bra system man har om de inte kan kommunicera med varandra, säger Johnny Rydensjö, systemspecialist på Iver. Han menar att systemintegration är nyckeln till få ut kraften ur digitaliseringen.

Med allt ifrån två system och uppåt som behöver kommunicera med varandra finns det goda skäl att fundera på hur systemintegration kan skapa affärsnytta och en mer harmoniserad IT-miljö. 

Hur fungerar det?

Centraliserad systemintegration är en förutsättning för att lyckas; ett system som kommunicerar med alla dina IT-system, hämtar relevant data som bearbetas och sedan skickas vidare. När medarbetarna rapporterar in sina timmar i tidssystemet exempelvis, triggas en rad olika processer där data automatiskt skickas till andra system. Det ökar effektiviteten och minskar risken för fel.

Johnny får många frågor om systemintegration, både från offentlig och privat sektor. En central del i lösningen är EAI (Enterprise Application Integration). Det finns många olika alternativ att välja bland, beroende på verksamhet, storlek och komplexitet.

Hur gör man för att komma igång?

– Man vinner mycket på att lägga lite tid på att kartlägga och dokumentera de processer och flöden som ska ingå. Det är faktiskt det stora jobbet. Installation, driftsättning och migrering går snabbt när man har allt på plats, berättar han.

Stabilitet, tillförlitlighet och prestanda är viktiga aspekter, liksom skalbarhet om du har en verksamhet som växer. Man bör också ställa höga krav på säkerhet och integritet när man väljer system.

– Många företag och inte minst offentlig sektor har behov av att kunna integrera sina system med banker, myndigheter och samarbetspartners. Det behöver man också ta med i beräkningen, berättar Johnny som är van vid att lotsa olika kunder till rätt lösning.

– Förutom att du spar tid och pengar på att ha en applikation – en IEA – istället för flera system att hålla ordning på, får du en samlad plats för data och trafik. Det är det som är nyckeln till effektiv digitalisering, för det ger dig chansen att mäta, analysera och ständigt förbättra dina processer, avslutar han.

 

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.