Stefan Lager ny chef för affärsområde ”Informations- och cybersäkerhet” på Iver

14 september 2022 / Pressmeddelande

Stefan Lager är ny chef för affärsområdet ”Informations- och cybersäkerhet” (ICS) på Iver och tar även plats i Ivers koncernledning. Stefan har lång erfarenhet från ledande befattningar inom IT-säkerhetsområdet och tillträder sin tjänst på Iver i början av oktober. Stefan kommer närmast från tjänsten SVP Global Service Lines på Orange Cyberdefense.

Ivers affärsområde ”Informations- och cybersäkerhet” (även kallat ICS, Information and Cyber Security) är under stark tillväxt. Affärsområdet har en unik marknadsposition och ett erbjudande som baseras på infrastruktur som kod och en tjänsteleverans som uppfyller marknadens högsta krav på informations- och cybersäkerhet. Affärsområdet ansvarar idag för flertalet samhällskritiska system i hybrida miljöer med privat och publik infrastruktur samt storskaliga container-, PKI- och SOC-tjänster.

- Först och främst vill jag varmt välkomna Stefan till Iver och vår koncernledning. Genom rekryteringen av Stefan fortsätter vi vår offensiva satsning på att erbjuda säker drift av högrisksystem till företag och organisationer som har särskilt utsatt eller samhällskritisk verksamhet, ofta med mycket höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad. Stefans bakgrund och erfarenheter ger oss rätt förutsättningar att fortsätta att utveckla vårt erbjudande och öka vår tillväxt inom affärsområdet säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef på Iver.

- Dagens utmaningar med fler avancerade hot och mer komplexa miljöer kräver transversala kompetenser som kan hjälpa kunderna att adressera helheten. Här är Iver unika i sin förmåga att erbjuda helhetsleveranser som tillgodoser särskilt höga krav på informations- och cybersäkerhet till större kunder och samhällskritiska verksamheter. Det ska bli fantastiskt spännande och roligt att börja arbeta på Iver och bli en del av det erkänt duktiga teamet på ICS, säger Stefan Lager, tillträdande affärsområdeschef för ICS på Iver.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Iver, +46 73 668 92 74, carl-magnus.mansson@iver.se

Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,1 miljarder SEK och har cirka 1 600 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 14 september 2022, klockan 09.00.