Snabbväxande försäkringsbolaget Futur Pension väljer Iver som ny leverantör av IT-drifttjänster

6 mars 2020 / Pressmeddelande

Försäkringsbolaget Futur Pension väljer Iver som ny helhetsleverantör av IT-drifttjänster. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till tre års förlängning och beräknas vara värt cirka 30 mkr över den totala avtalsperioden.

Sedan starten 1999 har Futur Pension (tidigare Danica Pension) expanderat snabbt och fokuserar nu på sin oberoende position genom att investera ytterligare i teknisk utveckling av plattformen som varit en avgörande del i Futur Pensions snabba tillväxt. Futur Pension har nya ägare sedan 2018 då riskkapitalbolaget Polaris, tillsammans med tyska Acathia Capital, köpte Danica Pension från Danske Bank för 2,6 miljarder kronor.

 - I vår upphandling av IT-drifttjänster låg fokus på att hitta en leverantör som kan ta ett helhetsåtagande för vår infrastruktur och som kan hjälpa oss att transformera tjänster till molnet. Vi sökte också efter en partner med erfarenhet av att hantera leveranser till verksamheter i snabb expansion, där förändringstakten är hög, och att vi som kund prioriteras när förändringar behöver genomföras. Ytterligare en aspekt i upphandlingen var säkerhet eftersom vi som bolag lyder under tillsyn av Finansinspektionen, säger Hans Wirsén, CIO, på Futur Pension.

- Futur Pensions tekniska plattform, med ett egenutvecklat försäkringssystem och omfattande systemutveckling, är helt avgörande för bolagets tillväxt och affär. Med vår erfarenhet av leveranser till bank- och finanssektorn i kombination med vår spetskompetens inom systemutveckling och DevSecOps, kan vi stötta Futur Pension på bästa sätt. Att vi vinner ytterligare en kund inom bank och finans visar att vårt erbjudande – med fokus på tillgänglighet, säkerhet och innovation – är attraktivt, säger Niclas Karlsson, tf. affärsområdeschef för Informations- och cybersäkerhet, på Iver.

För mer information, kontakta:
Niclas Karlsson, tf. affärsområdeschef för Informations- och cybersäkerhet, Iver, telefon: +46 70 251 54 81, e-post: niclas.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården och Britt. Iver omsätter drygt 2,1 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Läs mer på iver.se (http://www.iver.se).

Informationen offentliggjordes den 6 mars 2020, klockan 09.30.