Skalbarhet och fortsatt digitalisering i fokus när Norska Handikappförbundet förlänger avtalet med Iver

1 augusti 2021 / Pressmeddelande

Norska Handikappförbundet (NHF) och Iver har tecknat har ett nytt mångårigt avtal avseende leverans av IT-drifttjänster med ett stort fokus på skalbarhet och NHF:s fortsatta digitalisering.

Norska Handikappförbundet (NHF) har omförhandlat och förlängt avtalet med Iver avseende leverans av IT-drift och supporttjänster. Det nya avtalet ger NHF en modern lösning med stor flexibilitet och skalbarhet. I praktiken kommer Iver att fungera som NHF:s IT -avdelning och proaktivt bidra till NHF: s digitaliseringsprocess. Avtalet inkluderar anpassning av befintliga tjänster och introduktion av nya. Driften av IT-miljön kommer att fortsätta och förnyas, vilket inkluderar serverdrift, användaradministration, nätverk, licenshantering, backuptjänster samt servicedesk och applikationstjänster.

– NHF frontar arbetet för ett mångsidigt samhälle där alla är jämlika och kan delta. NHF vet vad som fungerar och vad som diskriminerar, och därför är det NHF:s uppgift att visa vägen så att vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle för alla. NHF ska ge samhället erfarenhet och kompetens och vara en drivkraft för goda och framtidsinriktade lösningar. Iver är rätt partner för NHF då vi genom vårt nya avtal kan förbättra tillgänglighet och uppfylla kraven som finns på vår verksamhet, säger Anett Jacqueline Kleven, chef för innovation och organisationsutveckling på NHF.

– Vi på Iver är förstås glada och stolta över att vi får förnyat förtroende från NHF. Förnyade och förlängda samarbeten med våra kunder är förstås ett fint bevis på att vi lever upp till kundens förväntningar och krav men också en förutsättning för vår fortsatta tillväxt. Med vår erfarenhet och genom ett fortsatt nära samarbete har vi rätt förutsättningar till att leverera rätt tjänster och lösningar och driva NHF:s fortsatta digitalisering, säger Magne Solberg, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Magne Solberg, regionchef Norge, Iver, +47 920 16 805, e-post: magne.solberg@iver.no
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,6 miljarder SEK och har cirka 1 350 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 9 september 2021, klockan 09.00.