Ny storaffär för Iver – vinnare i Exportkreditnämndens IT-driftupphandling

23 januari 2020 / Pressmeddelande

Iver är vinnare i Exportkreditnämndens (EKN) upphandling av IT-drifttjänster. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning upp till totalt sju år. Avtalet beräknas vara värt cirka 60 mkr för den totala avtalsperioden.

Iver är vinnare EKN:s upphandling av IT-drifttjänster. Leveransen omfattar ett helhetsåtagande avseende EKN:s IT-infrastruktur och IT-arbetsplats med ett stort fokus på informationssäkerhet i kombination med agila arbetsmetoder och hög utvecklingstakt. Under upphandlingen har EKN ställt mycket höga krav på informationssäkerhet, bland annat genom att ta in detaljerade och uttömmande lösningsbeskrivningar samt låtit leverantören genomföra praktiska prov och genomfört inspektioner i de olika datacenter som är tilltänkta för leveransen.

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Varje år garanterar EKN exportaffärer till cirka 120 länder, både för småföretag och för de stora koncernerna. EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.

- Vi är självklart mycket glada över att vi återigen vinner en ny kund inom vårt affärsområde Informations- och cybersäkerhet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande för kunder med mycket höga krav på informationssäkerhet och vi tror på en fortsatt stark tillväxt inom affärsområdet. EKN har en erfaren IT-organisation med stor förståelse för rådande IT-klimat och de hotbilder EKN kan ställas inför sett till verksamhet och uppdrag. Övertagandeprojektet påbörjas omgående och vi ser fram emot att göra EKN till ytterligare en nöjd kund till oss, säger Niclas Karlsson, tf. affärsområdeschef för Informations- och cybersäkerhet på Iver.

För mer information, kontakta:
Niclas Karlsson, tf. affärsområdeschef för Informations- och cybersäkerhet, Iver, telefon: +46 70 251 54 81, e-post: niclas.karlsson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec och IT Gården. Iver omsätter drygt 1,7 miljarder SEK och har cirka 1 000 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 23 januari 2020, klockan 08.30.