Ny storaffär för Iver – tecknar mångårigt avtal med Bulk Infrastructure

23 maj 2024 / Pressmeddelande

Bulk Infrastructure, en ledande nordisk industriell utvecklare som äger och driftar datacenter och datacentertjänster har valt Iver som ny strategisk leverantör av IT-infrastrukturtjänster.

För att lyckas med sina ambitiösa tillväxtmål behöver Bulk stöd av en skalbar och effektiv IT-drift- och utvecklingspartner och valet föll på Iver. I rollen som strategisk leverantör och rådgivare till Bulk kommer Iver bidra till en ökad effektivitet, skalbarhet och resursanvändning för att Bulk ska uppnå sina affärs- och tillväxtmål. Iver ska bland annat leverera tjänster inom serverdrift, nätverk, mjukvaruutveckling, klienthantering, säkerhet och managering av molntjänster men också utvecklingsprojekt för ökad innovationstakt.

 

– Utöver helhetsansvaret för drift av Bulk system ska vi även bidra med teknik, lösningar och kompetens för att accelerera innovationstakten i Bulks tjänsteutbud. Vårt konsultteam från Accelerate at Iver genomför utvecklingsprojekt, i nära samverkan med Bulks egna medarbetare, kopplat till datadriva tjänster baserat på datafångst, analys och visualisering av sensordata, säger Ketil Augustson, VP Business Development, på Iver.


- Efter en gedigen process valde vi Iver som vår nya strategiska IT-leverantör. Ivers teknik- och affärsförståelse i kombination med en bred tjänsteportfölj och nära uppföljning var viktiga skäl till att bolaget nu kommer att bistå Bulk i en spännande utvecklingsfas.  Säger Eirik Møller, Head of Information Technology, på Bulk

 

– Självklart är vi väldigt stolta över att Bulk väljer oss som strategisk leverantör och partner i hård konkurrens med andra leverantörer. Vi ska genom en framåtlutad och stabil leverans, och i ett nära samarbete med kunden, säkerställa att vi bidrar till Bulks fortsatta digitala transform och affärsmål, sammanfattar Ketil Augustson.

 

För mer information, kontakta:
Ketil Augustson, VP Iver Norway, Iver, +47 934 23 072, ketil.augustson@iver.no
Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

 

Om Iver
Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av verksamhetskritiska IT-tjänster och plattformar. Med spetskompetens inom IT-infrastruktur, cybersäkerhet, data och cloud är Ivers tjänster inte bara kritiska för våra kunder, utan för digitaliseringen av samhället i stort. Iver har cirka 1 500 medarbetare på 25 kontor i Sverige och Norge, och omsätter drygt 3 miljarder SEK. Iver – where technology meets business. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 23 maj 2024, klockan 10.00.