Ny storaffär för Iver - vinnare i Tillväxtverkets upphandling av IT-drifttjänster

17 maj 2022 / Pressmeddelande

Iver är vinnare i Tillväxtverkets stora upphandling av IT-drifttjänster. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Sammantaget beräknas avtalsvärdet till cirka 110 mkr.

Iver är vinnare i Tillväxtverkets stora upphandling av IT-drifttjänster. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

Avtalet mellan Iver och Tillväxtverket omfattar leverans av tjänster inom infrastruktur, system- och applikationsdrift, IT-arbetsplats, kommunikation samt informations- och cybersäkerhet. Leveransen kommer att ha ett stort fokus på att vidareutveckla Tillväxtverkets förmågor inom informations- och cybersäkerhet, agila arbetsmetoder och hög utvecklingstakt. Inom dessa områden kommer Iver bland annat leverera cybersäkerhetsverktyg och tjänster inom SOC, containers, CI/CD och DevSecOps.

– Att vi vinner Tillväxtverkets upphandling och fortsätter stärka vår position som leverantör till offentlig sektor är helt i linje med våra uttalade mål. Affären med Tillväxtverket är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande med fokus på moderna tekniska lösningar, innovation samt informations- och cybersäkerhet är attraktivt för stora organisationer, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

– Tillväxtverket är en myndighet som ständig utvecklas och har behov av en dynamisk, modern och effektiv infrastruktur. Det ställer stora krav till våra leverantörer att kunna leverera den typ av miljö och vidare bli en partner som kan stödja oss i utvecklingen och leverera mervärde till organisationen, säger Otto Ramirez, Gruppchef IT Förvaltning och Support, på Tillväxtverket.

– Tillväxtverket är långt fram i sitt tänk kring moderna tekniska lösningar och arbetssätt som containers, CI/CD och DevSecOps, alla områden där vi har lagt mycket av vårt fokus de senaste åren som inte minst syns i ett stort antal leveranser till den privata sektorn. Vi ser en tydlig trend i att intresset för denna typ av tjänster nu växer inom offentlig sektor vilket vi självklart ser som mycket spännande. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Tillväxtverket som ska säkerställa att de blir en nöjd och långvarig kund till oss, avlutar Carl-Magnus Månsson.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,0 miljarder SEK och har cirka 1 500 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 17 maj 2022, klockan 09.00.