Movestic Liv & Pension förlänger och utökar samarbetet med Iver

19 oktober 2022 / Pressmeddelande

Movestic Liv & Pension förlänger och utökar samarbetet med Iver. Ett nytt mångårigt avtal är tecknat som innebär att Iver fortsätter med leverans av IT-drifttjänster men även en utökad leverans av tjänster inom säkerhet och klienthantering.

Iver och Movestic Liv & Pension har tecknat ett nytt avtal som innebär att samarbetet förlängs och utökas. Som försäkringsbolag träffas Movestic av EIOPA’s-regelverk och står under Finansinspektions tillsyn. Iver ska under de kommande tre åren leverera server- och applikationsdrift samt tjänster som inkluderar bland annat brandväggs-, nätverks-, Azure-tjänster samt enhetshantering (UEM). Därutöver ska Iver även leverera flera säkerhetstjänster som SOC, SIEM och EDR. Iver och Movestic ska tillsammans också genomföra ett spännande projekt inom automatisering där infrastruktur som kod (IaC) är en stor del för att uppnå en säker och automatiserad av IT-miljö.

– Iver levererar drifttjänster med hög stabilitet och säkerhetsmognad vilket möjliggör för oss att fokusera på vår kärnverksamhet, att tillhandahålla våra partners och kunder digitalt ledande tjänster inom tjänstepension, säger Magnus Elgebrandt, IT-driftchef på Movestic Liv & Pension.

– Till att börja med så är vi på Iver självklart stolta över att Movestic väljer att förlänga och utöka vårt samarbete. Bank och försäkring är en prioriterad vertikal hos oss, en vertikal som kännetecknas av allt högre krav på tillgänglighet, självbetjäning och nya funktioner. Kundernas förväntningar i kombination med stora datamängder, ökade krav på regelefterlevnad och en komplex hotbild ställer höga krav på infrastruktur, utvecklingstakt och innovation. Vi ska säkerställa en säker, kostnadseffektiv och skalbar tjänsteleverans där Movestics egna IT-resurser ges rätt förutsättningar att fokusera på utveckling, säger Magnus Furmarker, VP Business Development, på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Furmarker, VP Business Development, Iver, +46 732 36 52 49, magnus.furmarker@iver.se

Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Movestic: Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande inom tjänstepension och privat sparande, samt försäkringar för livet och hälsan. Inom tjänstepension är Movestic bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 av Kinnevik och ägs idag av den brittiska försäkringskoncernen Chesnara Plc. För mer information besök www.movestic.se. Om Iver Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,1 miljarder SEK och har cirka 1 600 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 19 november 2022, klockan 09.00.