Molntransformation och hållbarhet i fokus när Greenfood förlänger avtalet med Iver

22 juni 2021 / Pressmeddelande

Greenfood, en av Nordens ledande livsmedelskoncerner inom hälsosam och färsk mat, förlänger avtalet med Iver avseende leverans av IT-tjänster. I det nya avtalet finns ett stort fokus på skalbarhet och transformation mot en mer molnbaserad leverans samt kundunik rapportering av det totala klimatavtryck som uppstår vid leverans av IT-tjänster. 

Greenfood, med varumärken som exempelvis Picadeli, GreenDeli, Daily Greens och SallaCarte, ger Iver förnyat och utökat förtroende i och med att ett nytt 24-månadersavtal nu har tecknats. Iver kommer även i fortsättningen drifta Greenfoods hela IT-miljö vilket inkluderar serverdrift, licenshantering, backup-tjänster samt drift av LAN, WiFi och databaser. Iver kommer även tillhandahålla rapporter som redovisar klimatavtryck och den miljöpåverkan som uppstår i Ivers hela värdekedja i samband med leveransen till Greenfood.

– Förnyat förtroende är det är det bästa kvittot vi kan få på att vi lever upp till våra kunders krav. Avtalet med Greenfood speglar de områden som många, särskilt större, verksamheter fokuserar på just nu. Större flexibilitet och en tätare och mer rådgivande dialog om transformation till mer molnbaserade lösningar, säger Mikael Ryberg, regionchef på Iver.

– Iver är rätt partner för oss när vi nu inleder transformationen mot molnbaserade tjänster. Vi har dessutom väldigt ambitiösa hållbarhetsmål, och under den kommande avtalsperiod ska Iver även hjälpa oss att mäta, utvärdera och minska vårt klimatavtryck som genereras av de IT-tjänster som vi köper in, säger Josef Wellmarker, IT-chef på Greenfood.

– En annan tydlig trend, som också finns med i vår dialog och leverans till Greenfood är kundernas ökade krav på hållbarhetsfrågor. Greenfood kommer nu vara del av ett pilotprojekt där vi redovisar det totala klimatavtryck, inklusive avtrycket från hela vår egen leverantörskedja, som är en följd av vår leverans av IT-tjänster till Greenfood. Det känns jättebra att vi har fått förnyat förtroende från Greenfood och att vi nu kan utveckla både leverans och relation ytterligare vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att hjälpa Greenfood att nå både tillväxt- och hållbarhetsmål, avslutar Mikael Ryberg.

För mer information, kontakta:
Mikael Ryberg, regionchef, Iver, telefon: +46 73 089 43 82, e-post: mikael.ryberg@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,5 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 22 juni 2021, klockan 09.00.