Mölnlycke tecknar avtal med Iver

20 februari 2020 / Pressmeddelande

Mölnlycke som är världsledande inom medicinska lösningar har tecknat ett globalt IT-driftavtal med Iver. Avtalet sträcker sig över 3,5 år.

Mölnlycke som är en världsledande leverantör av medicinska lösningar har tecknat ett globalt IT-driftavtal med Iver. Iver ska leverera tjänster till Mölnlyckes cirka 45 verksamhetsställen i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Ivers leverans kommer bland annat innefatta drift, utveckling och förvaltning av Mölnlyckes IT-infrastruktur, system och nätverk. Iver ska även leverera säkerhets- och arbetsplatstjänster. Leveransen ställer höga krav på såväl tillgänglighet som informationssäkerhet och omfattas av särskilda branschspecifika regulatoriska krav som ställs på aktörer inom tillverkning av medicinska produkter.

– I början av 2019 inledde vi en omfattande urvalsprocess för att se över våra strategiska partners inom arbetsplats, infrastruktur och säkerhet. Under upphandlingsarbetet har vi jobbat mycket med en tydlig kravställning och fokuserat på att involverade parter ska ha full förståelse för våra behov och vår strategi med tungt fokus på automatisering och självbetjäning, skalbarhet samt standardisering av tjänster. Vi hade väldigt tydliga bedömningskriterier där Iver bockade av samtliga punkter på ett tydligt och professionellt sätt samtidigt som de kunde ge ett heltäckande förslag, säger Kristoffer Ekfeldt, IT-chef Infrastructure & Operations på Mölnlycke.

– Mölnlycke är ett av Sveriges främsta och mest välrenommerade företag med en verksamhet som täcker in hela världen. Vi har arbetat nära Mölnlycke och tillsammans tagit fram ett heltäckande IT-driftavtal som ger Mölnlycke rätt förutsättningar att fortsätta utveckla sin affär med tillsammans med oss. Vi är stolta över att få Mölnlyckes förtroende och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec och IT Gården. Iver omsätter drygt 1,8 miljarder SEK och har cirka 1 000 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Om Mölnlycke
Mölnlycke är ett världsledande medicintekniskt företag vars mål är att förbättra sjukvården genom att erbjuda produkter och lösningar som möjliggör bästa möjliga behandlingsresultat. Vi utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för innovativ sårvårdsbehandling från förebyggande till akut- och postoperativ behandling med såväl klinisk som hälsoekonomisk dokumenterad effekt. Mölnlycke tillverkar även engångsprodukter och kundanpassade kirurgiska set som förbättrar säkerhet och effektivitet i operationsrummet. För mer information se www.molnlycke.com.

Informationen offentliggjordes den 20 februari 2020, klockan 09.30.