Modernisera äldre applikationer och få ut maximal effekt av din molnsatsning

7 augusti 2021 / Artikel

Att lägga företagets applikationer i molnet kan spara stora kostnader och ge unik tillgång till innovation och den senaste tekniken. Men för att få ut max av molnet gäller det att inte bara lyfta över den gamla miljön utan att modernisera den först, enligt Magnus Nilsson, CTO på Iver.

Många företag och organisationer har i dag en situation med blandade IT-miljöer. System har lagts till system och applikationer till applikationer. Ofta utvecklas systemen och applikationerna av företaget självt. Och när behovet av större kapacitet uppkommer möter man det med fler servrar i den egna datahallen, on prem. Driften – som kan ha blivit förhållandevis dyr allt eftersom åren gått – lägger man ut på en IT-partner.

– Det här är en väldigt vanlig situation hos många av våra kunder. Många sitter med egenutvecklade applikationer och skulle spara stora pengar på att gå över till en molnmiljö där man köper en färdig funktion i stället för datalagring och CPU:er till sin egen datahall, säger Magnus Nilsson, CTO på Iver.

Allt fler företag ser nu fördelarna med molnlösningar. Men den stora potentialen ligger dock inte i molnet i sig, betonar Magnus Nilsson, utan först när organisationen moderniserar så många av sina applikationer som möjligt så att de blir cloud-native, alltså skrivna för en molnmiljö.  Att göra en ’lift and shift’, att bara lyfta över sina befintliga servrar och applikationer till molnet sparar i regel inga stora pengar.

Behoven av modernisering finns överallt, i alla branscher. Allt fler organisationer ser att det kostar väldigt mycket att underhålla och förvalta gamla system.

Men det finns fler fördelar än de rent ekonomiska med att maxa sin molnsatsning, enligt Magnus Nilsson. Snabb, enkel och kostnadseffektiv tillgång till den senaste tekniken är en annan viktig fördel.

– De stora molnleverantörerna lägger i dag övervägande delen av sin forskning och utveckling på molnresurser. Det betyder att man som kund får tillgång till de vassaste tjänsterna och innovationen.

Ivers erbjudande inom molntjänster omfattar både situationer där organisationer vill göra en ’lift and shift’ eller där de vill skriva om och modernisera sina applikationer.

– Vi hanterar kundens system och applikationer såväl före som under och efter transformationen. De behöver inte fundera på hur molntjänsten konfigureras och byggs upp, inte heller på säkerhetsaspekter, ärendehantering eller servicedesk. Alla dessa tjänster levererar vi på Iver, säger Magnus Nilsson.

– Även om det naturligtvis kan vara ett visst jobb med att modernisera sina applikationer och flytta ut i molnet så är det något som man ganska lätt kan räkna hem, tillägger Magnus Nilsson.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.