Microsoft Entra ID – så går du över till nästa generations identitetshantering!

5 mars 2024 / Artikel

I ett föränderligt digitalt transformationslandskap letar organisationer ständigt efter innovativa lösningar för att förbättra sin verksamhet. För många IT-avdelningar är det avgörande att kunna hantera användarkonton och anställdas åtkomster på ett sätt som inte stör den dagliga verksamheten.

Active Directory har länge varit den självklara go-ton för de allra flesta organisationer när det gäller hanteringen av användarkonton. Men hur ser nästa generations identitetshantering ut? I den här artikeln får du ett intro till Microsoft Entra ID.

För många organisationer började hanteringen av användaridentiteter och åtkomst i samband med lanseringen av Active Directory som släpptes med Windows 2000. Detta är nu 24 år sedan. Under alla dessa år har de flesta organisationer använt Active Directory för att hantera användare och åtkomst, men i takt med att tekniken har utvecklats har alternativa lösningar dykt upp. Microsoft Entra ID är en av dem.

Microsoft Entra ID - nästa generations identitetshantering

Microsoft Entra ID är nästa generations lösning för identitetshantering och erbjuder avancerade funktioner och möjligheter som går långt utöver det traditionella lokala Active Directory. Dess moderna tillvägagångssätt är i linje med de föränderliga behoven hos organisationer i en snabbt föränderlig digital miljö.

Genom att implementera Microsoft Entra ID får du ett antal fördelar:

Molnbaserad arkitektur
Till skillnad från traditionella lokala lösningar bygger Entra ID på en molnbaserad arkitektur. Detta ger större flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet. Organisationer kan utnyttja molnets kraft för att säkerställa sömlös åtkomst och identitetshantering över olika enheter och platser.

Förbättrade säkerhetsprotokoll
Entra ID beaktar säkerhetsaspekten och använder avancerade protokoll för att skydda användaridentiteter och känslig information. Med funktioner som biometrisk autentisering, hotdetektering i realtid och platsbaserade åtkomstkontroller kan organisationer stärka säkerheten avsevärt.

Användarcentrerad upplevelse
Entra ID fokuserar på att tillhandahålla en användarcentrerad upplevelse som betonar tillgänglighet och användbarhet. Plattformen har ett sömlöst och intuitivt gränssnitt som förbättrar användarupplevelsen samtidigt som robusta säkerhetsåtgärder upprätthålls.

API-integration och anpassning
Entra ID möjliggör enkel integration med en mängd olika applikationer och tjänster genom robusta API:er. Denna flexibilitet gör det möjligt för organisationer att skräddarsy sina lösningar för identitetshantering efter specifika behov, vilket bidrar till en mer anpassad och effektiv IT-miljö.

Centraliserad administration och rapportering
Entra ID effektiviserar identitetshanteringen med centraliserade administrations- och rapporteringsverktyg. Den centraliserade hanteringen förenklar hanteringen av användaridentiteter, åtkomstkontroller och behörigheter, vilket ger IT-administratörerna bättre kontroll över hela systemet.

Kostnadseffektivitet
En övergång till Entra ID kan leda till kostnadsbesparingar. Den molnbaserade modellen minskar behovet av omfattande lokal infrastruktur, vilket resulterar i lägre hårdvaru- och underhållskostnader. Dessutom kan organisationer dra nytta av en prenumerationsbaserad prismodell där du bara betalar för de tjänster du använder.

Hur kommer man igång med Microsoft Entra ID?

Ramverk för molntjänster
Först och främst bör din organisation ha ett ramverk för molntjänster på plats eftersom det är avgörande för att separera era nuvarande tjänster och arbetsbelastningar mot en framtida molnvision. Att ha en plan för alla arbetsbelastningar gör det lättare att komma bort från beroendet av den gamla lokala miljön. Resultatet kommer att skilja sig från kund till kund och det är viktigt att skräddarsy funktionerna i Azure efter organisationens behov.

Ersätt Microsoft Identity Manager (MIM)
Om din organisation för närvarande använder Microsoft Identity Manager (MIM) för att hantera användare och grupper bör du titta på andra lösningar. Microsoft har beslutat att MIM ska fasas ut inom några år. Microsoft Entra ID kan vara lösningen. Det kommer att finnas olika synsätt på hur man migrerar från MIM beroende på om man vill behålla Active Directory lokalt eller inte, men Entra ID stödjer båda fallen.

Om din organisation har investerat i egenutvecklad kod för MIM-anslutningar till flera av dina applikationer (dvs ECMA2-anslutningar (Extensible Connectivity)), finns det en ECMA Connector Host-arkitektur i Entra ID som kan fungera som en övergång mellan Entra ID och dina applikationer. I de flesta fall kan den befintliga koden för ECMA2-anslutningarna återanvändas för att användas i denna arkitektur.

Har ni en molnbaserad lösning för identiteter i sikte, eller tar det längre tid än beräknat att migrera bort från de gamla tjänsterna?

Många upplever att molntransformationen går långsamt eftersom användarnas data fortfarande finns kvar i den gamla lokala miljön. För att snabba på transformationen kan man antingen förbereda användare från ett HR-system, hantera användare direkt i Entra ID och synkronisera dem till önskade applikationer, eller använda Active Directory och synkronisera tillbaka till Entra ID.

Molntransformation är som ett maratonlopp, men resan börjar med ett första steg i rätt riktning.

Vill du ha hjälp med din molntransformation?

På Accelerate at Iver har vi lång erfarenhet av att använda Microsoft Cloud Adoption Framework för att uppnå den nödvändiga drivkraften i din molntransformation. Oavsett om du precis har börjat med en molninfrastruktur, behöver utveckla den ytterligare eller vill analysera en redan etablerad infrastruktur, kan vi stötta dig genom din molnresa.

Vill du veta mer?

Vi brinner för spännande dialoger!
Kontakta oss via formuläret nedan så hör vi av oss!

Form CTA
Taggar: Cloud Infrastruktur Accelerate at Iver