Kostnadskontroll och rätt kapacitet med flexibla IT-tjänster

14 augusti 2021 / Artikel

Utvecklingen av molntjänster har ökat möjligheterna för företag och organisationer att kunna anpassa sina IT-leveranser – och kostnader. ”Vi möter ett allt större intresse för ’pay as you go’-tjänster där kunden betalar för den IT som de behöver, när den behövs,” säger Carl-Martin Rydenlund, VP Operations på Iver.

När pandemin slog till förra året förändrades spelplanen över en natt för många svenska företag. Intäkterna sinade snabbt, samtidigt som många fasta kostnader – till exempel företagens IT-kostnader – låg kvar på samma konstanta nivå.

Krisen blev samtidigt en väckarklocka i hur viktigt det är att vara flexibel – att kunna bromsa och gasa när det gäller hur mycket resurser man vill satsa i varje givet tillfälle. Förmågan att snabbt kunna skala upp och ned kan avgöra hur kvickt organisationen kan ställa om affärsmodeller och verksamhet när förutsättningarna snabbt ändras.

– Här är flexibla IT-tjänster en nyckel. Med en sådan modell kan organisationer anpassa sin IT-kostym efter en bantad verksamhet genom att till exempel dra ned på sin prestanda och antalet licenser under en begränsad period. På så sätt kan de minska sina IT-kostnader avsevärt, säger Carl-Martin Rydenlund, VP Operations på Iver.

Enligt Carl-Martin har intresset ökat starkt av den här typen av modeller som ofta kallas ”pay as you go”, att kunden betalar för det den behöver, när behovet finns, eller ”services on tap”, att IT-tjänsterna går att vrida upp eller ned som när man vrider på en kran.

Anledningen till det ökade intresset är flera. En viktig anledning är att företag och organisationer i allt högre utsträckning vill ha kontroll över sina risker – och kostnaderna förknippade med en kris som coronapandemin.

Man vill helt enkelt ta kontroll över sina risker om det skulle komma en ny global kris, säger Carl-Martin.

Ett annat skäl är det motsatta: att snabbt kunna vrida upp sina IT-tjänster.

– Det kan handla om att organisationen på kort sikt och väldigt koncentrerat vill konsumera mycket mer IT än normalt. Att kunna känna den tryggheten, att kunna öka om det behövs, är lika viktigt som att snabbt kunna dra ned vid behov, säger Carl-Martin.

Flexibla affärsmodeller som pay as you go har blivit möjliga tack vare utvecklingen mot allt mera molnbaserade tjänster och att allt fler organisationer utnyttjar molnet för applikationer och system. Iver ser stora fördelar med modellen.

– Det är en del av en modern tjänsteleverans inom IT: att kunden betalar för det man använder. Tidigare var det kutym att betala för maxnivån även om man bara använde den fem procent av tiden. Men i och med molnutvecklingen och smarta funktioner som programmerbar infrastruktur har affärsmodellen ställts om så att man nu kan betala för det man använder, när man använder det. Det finns stora fördelar med det, avslutar Carl-Martin Rydenlund.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.