Ivers dotterbolag Cleura tecknar volymavtal med Adda Inköpscentral

7 september 2023 / Pressmeddelande

Ivers dotterbolag, det europeiska molnföretaget Cleura, och Adda Inköpscentral har tecknat ett volymavtal avseende programvaror och molntjänster. I och med avtalet kan kommuner och regioner som är anslutna till Adda Inköpscentral avropa Cleuras molntjänster via ramavtalsleverantörer. Det nya avtalet syftar till att underlätta för kommuner och regioner att fortsätta digitaliseringen och bibehålla en ansvarsfull personuppgiftshantering. Avtalet omfattar alla Cleuras molntjänster; Cleura Public Cloud, Cleura Compliant Cloud samt företagets privata molntjänster.

Avtalet löper tills vidare och är det första som Adda Inköpscentral ingått med en svensk leverantör inom avtalsområdet programvaror och molntjänster. Avtalet innebär att Cleura, förutom att erbjuda kommuner och regioner bättre priser, även gjort flera åtaganden i dataskyddsfrågor. Avtalet kommer underlätta för kommuner och regioner att genomföra nödvändiga risk- och konsekvensanalyser vid personuppgiftshantering.

Cleuras molntjänster för digital infrastruktur drivs från datacenter i Sverige och lyder under europeiska dataskyddslagar och förordningar. Molntjänsterna säkerställer att all kunddata hanteras och lagras inom Europa och i enlighet med GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL).

– Avtalet med Adda Inköpscentral gör det möjligt för offentlig sektor att dra nytta av molnets möjligheter för digital innovation och samtidigt skydda sin data. Med avtalet visar svensk offentlig sektor att de tar frågan om digital suveränitet på största allvar. Vi ser fram emot att hjälpa svenska kommuner och regioner i sin digitalisering, säger Jim Johansson, vd på Cleura.

Bakgrund till avtalet
Volymavtal för offentlig sektor tecknades för första gången 2005. Från att enbart ha fokuserat på vissa kommersiella villkor har dataskyddsfrågor blivit allt viktigare. 2021 tackade Adda Inköpscentral nej till ett nytt volymavtal med Microsoft med hänvisning till oklarheter kring personuppgiftshantering och rådande lagstiftning.

Om Adda Inköpscentral
Adda Inköpscentral ägs av Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) och erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom strategisk och hållbar försörjning som underlättar vardagen för våra kunder, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

För mer information, kontakta:
Jim Johansson, vd för Cleura, +46 70 912 12 00, Jim.johansson@cleura.com
Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,2 miljarder SEK och har cirka 1 700 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Om Cleura
Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök https://cleura.com/.

Informationen offentliggjordes 7 september 2023, klockan 11.00.