Ivers dotterbolag City Network blir Cleura

12 april 2022 / Pressmeddelande

Ivers dotterbolag, den europeiska molnleverantören City Network, samlar alla sina tjänster under det nya varumärket Cleura från och med idag. Det nya varumärket är en del av företagets tillväxtstrategi att erbjuda europeisk molninfrastruktur för digital innovation som gör det möjligt för privat och offentlig sektor att maximera digitaliseringens möjligheter utan att riskera att bryta mot europeisk datalagstiftning.

Från och med idag samlar City Network alla sina tjänster under det nya varumärket Cleura. Samtidigt presenteras också en ny affärsmodell som baseras på samarbete. Ett digitalt ekosystem som består av både tjänster som är byggda på Cleuras infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad, och partners som erbjuder Cleuras moln som en del av sitt erbjudande. Syftet är att öka valfriheten för kunder, göra europeisk molnkraft tillgänglig för alla och, som ett resultat av detta, stärka Europas digitala suveränitet.

Cleuras publika, och privata molntjänster samt Compliant Cloud är utvecklade på öppen källkod och har inbyggd funktionalitet för dataskydd och regelefterlevnad. Tjänsterna, som är tillgängliga från flera molnzoner över hela världen används som plattform för både utveckling och drift av verksamheter inom både offentlig och privat sektor.

Med IT-infrastrukturtjänster (IaaS) som grund, är Cleuras målsättning att bygga ett digitalt ekosystem med likasinnade tjänstepartners inom AI, säkerhet, IoT, 5G, GPU och många fler. Redan idag erbjuder flera partners Cleuras molntjänster till kunder som har krav på dataskydd och regelefterlevnad. Partnerskap med ledande lokala och euroepiska konsultföretag är en viktig del i strategin att göra Cleuras erbjudande tillgängligt för fler verksamheter.

– Marknaden för molntjänster växer kraftigt i Europa och både privat och offentlig sektor har anammat molnet som den naturliga plattformen för digital transformation. Parallellt har de legala och regulatoriska kraven skärpts vilket ställer krav på att Europa måste öka sin digitala suveränitet Cleura är utvecklat för att möta just dessa kundbehov, en digital plattform för innovation som säkerställer att den digitala transformationen inte sker på bekostnad av människors integritet, säger Johan Christenson, grundare av Cleura.

– Vi tror på en multi-cloud-värld och att ge våra kunder alternativ. Med rätt kombination av molntjänster hjälper vi våra kunder att accelerera innovationsförmågan samtidigt som vi skyddar de digitala värden som skapas. I det perspektivet är Cleuras molntjänster en viktig och integrerad del i Ivers molnerbjudande, men också en digital innovationsplattform som Cleura tillhandahåller genom partners. Det finns en enorm kraft i strategiska samarbeten och samskapade av innovation med partners, kunder och andra aktörer, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
+46 73 668 92 74
carl-magnus.mansson@iver.se

Johan Christenson, grundare av Cleura
+46 733 31 21 36
 johan.christenson@cleura.com

Jakob Tapper, information,
+46 739 81 63 33
jakob.tapper@iver.se

Om Cleura
Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök gärna www.cleura.com.

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 2,8 miljarder SEK och har cirka 1 500 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 12 april 2022, klockan 07.00.