Iver vinnare i Vetenskapsrådets IT-driftupphandling

19 augusti 2021 / Pressmeddelande

Iver är vinnare i Vetenskapsrådets upphandling av IT-drifttjänster. Avtalet sträcker sig över fyra år med en möjlighet till förlängning i ytterligare två + två år. Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Därutöver är Vetenskapsrådet rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Iver är vinnare av Vetenskapsrådets upphandling av IT-drifttjänster. Iver ska leverera helhetsdrift vilket bland annat inkluderar datacentertjänster, nät, server- och applikationsdrift, digital arbetsplats, servicedesk och licenshantering. Införandeprojektet påbörjas i slutet av augusti.

– Att vi vinner ytterligare en upphandling inom offentlig sektor beror på att vi har en professionell hantering genom hela processen där vi med rätt bemanning och ett fantastiskt engagemang från teamet kan erbjuda Vetenskapsrådet rätt tjänster med hög kvalitet och säkerhet. Offentlig sektor är en av våra prioriterade vertikaler och det känns självklart mycket bra att välkomna Vetenskapsrådet som ny kund till oss på Iver, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Furmarker, regionchef öst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,5 miljarder SEK och har cirka 1 350 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 19 augusti 2021, klockan 09.00