Iver utökar leveransen till Envirotainer efter ny avtalsförlängning

10 september 2020 / Pressmeddelande

Envirotainer har tecknat ett nytt avtal med Iver avseende leverans av IT-drifttjänster globalt. Avtalet sträcker sig över fyra år.

Envirotainer, den globala marknadsledare inom cold chain för säkra flygtransporter av läkemedel, har förlängt och utökat avtalat med Iver avseende IT-drifttjänster. Under de kommande fyra åren ska Iver leverera drifttjänster till Envirotainer från sina egna datacenter i Sverige och på Microsofts molnplattform Azure. Därutöver omfattar Ivers leverans också WAN/LAN-drift, WiFi, applikationsdrift och övervakning, säkerhetstjänster, Office 365, klient- och licenshantering samt servicedesktjänster 24/7. Ivers leverans är global då Envirotainer, utöver verksamhet och huvudkontor i Sverige, har sajter i bland annat Frankfurt, Dallas, Atlanta, Singapore och Incheon (Sydkorea).

– Vi har haft Iver som helhetsleverantör av IT-tjänster de senaste tre åren och väljer nu att förlänga avtalet i ytterligare fyra år då Iver möter våra högt ställda krav för IT-tjänster som levereras både nationellt och internationellt, säger Robert Vallin, Head of IT Operations Envirotainer

– Envirotainers starka tillväxt ställer stora krav på ett modernt, flexibelt och strömlinjeformat IT-stöd. Vi som leverantör behöver därför i ett nära partnerskap med Envirotainer vara lyhörda mottagare av de krav och behov som finns inom verksamheten. Vi har under föregående avtalsperiod etablerat ett nära och utvecklande partnerskap där vi utöver en stabil leverans av IT-drifttjänster ständigt förbättrat de avtalade tjänsterna och dessutom utvecklat nya tjänster utifrån förändrade verksamhetsbehov. Vårt nära samarbete ligger till grund för ett förnyat och utökat förtroende från Envirotainer och vi på Iver ser verkligen fram emot att få vara med och bidra till Envirotainers fortsatta utveckling under de kommande fyra åren, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Furmarker, regionchef öst, Iver, telefon: +46 732 36 52 49, e-post: magnus.furmarker@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården och Britt. Iver omsätter drygt 2,3 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 10 september 2020, klockan 08.30.