Iver tecknar avtal med Storstockholms brandförsvar

27 juni 2019 / Pressmeddelande

Iver ska på uppdrag av Storstockholms brandförsvar ansvara för IT-driften inom verksamheten. En hög beredskap dygnet runt ställer krav på en säker och tillgänglig IT-miljö. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Uppdraget fordrar flexibla och säkra lösningar då flera verksamhetssystem används operativt under insats och ett antal verksamhetssystem även är integrerade med SOS Alarms system. Det är viktigt att tillgängligheten kan säkerställas vid tillfällen då övriga samhällsfunktioner och samhällsinfrastruktur har reducerad kapacitet.

Storstockholms brandförsvar har beredskap dygnet runt i tio medlemskommuner. I verksamheten ingår bland annat räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. En väntad befolkningsökning och ett därtill mer komplext samhälle förväntas leda till att riskbilden förändras och att behovet av räddningsinsatser ökar.

– Avtalet med Storstockholms brandförsvar visar att vårt erbjudande med fokus på informationssäkerhet och innovation är attraktivt för denna typ av organisationer. Som vi har nämnt tidigare har vi som mål att vinna ytterligare marknadsandelar inom såväl offentlig sektor som säkerhetskrävande kunder. Jag är tacksam och glad över att vi har kompetenta och engagerade medarbetare som kommer säkerställa att Storstockholms brandförsvar blir en nöjd kund, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Iver.

För mer information, kontakta:
Magnus Blom, affärsområdeschef, Iver, telefon: +46 70 454 76 33, e-post: magnus.blom@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har de, med EQT som ägare, vuxit sig starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo och Ismotec. Iver omsätter drygt 1,5 miljarder SEK och har cirka 900 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 26 juni 2019, klockan 13.00.

Press & artiklar

00/00
  • Iver utses till karriärföretag för fjärde året i rad Läs mer
  • Aztek blir Accelerate at Iver Läs mer
  • Idag är det FN-dagen – så jobbar Iver med de globala målen Läs mer
  • Öhlins tecknar nytt mångårigt avtal med Iver Läs mer
  • Accelerate at Iver växer – nu ännu starkare i Skåne Läs mer