Iver tecknar nytt mångårigt avtal med Nordic Choice Hotels

14 december 2022 / Pressmeddelande

Nordic Choice Hotels, en av Nordens största hotellkoncerner med över 200 hotell i Norden och Baltikum, och Iver utökar och förlänger sitt samarbete. Ett nytt treårsavtal är tecknat som, förutom driften av Nordic Choice Hotels kärnapplikationer, även omfattar ett stort fokus på fortsatt digital och hållbar utveckling.

Iver och Nordic Choice Hotels har haft ett nära samarbete i många år där Iver ansvarat för driften av hotellkedjans kärnapplikationer. Det nya avtalet är en förlängning och utökning av det tidigare men sätter ett större fokus på användningen av moderna, skalbara och mer hållbara tjänster samt agila arbetssätt. Det nya avtalet innehåller även rådgivande och konsultativa tjänster, servicedesk samt förvaltning av Azure-plattform.

– Vi är väldigt glada över att ett nytt avtal med Nordic Choice Hotels är på plats. Vi har de senaste åren haft ett nära samarbete, vilket givit oss mycket god förståelse för deras affär och strategi. Hotellbranschen utvecklas snabbt och utmanas ständigt av en målgrupp som förväntar sig snabb, effektiv och problemfri service. Samtidigt är affärsmodellerna sårbara med marknadsförutsättningar som kan förändras över en natt. Det ställer höga krav på infrastruktur, skalbarhet och kostnadskontroll. Vi ska fortsätta att vara en långsiktig partner till Nordic Choice Hotels där kontinuerlig digital utveckling med fokus på hållbarhet står på agendan, säger Magne Solberg, EVP Enterprise, på Iver.

– Iver har blivit en viktig strategisk partner för Nordic Choice Hotels och vi är glada över att ha ingått ett nytt avtal. Vårt samarbete har utvecklats över tid och Iver har visat förmåga att utveckla leveransen i takt med våra förändrade behov och strategiska inriktning. Framöver kommer vi arbeta tillsammans för att utveckla Nordic Choice Hotels digitala möjligheter med fokus på förflyttning till molntjänster. Vi har stora ambitioner att genom en ökad digitalisering utveckla bättre kundupplevelser och en mer kostnadseffektiv verksamhetsmodell, en resa där Iver är en viktig partner, säger Eirik Bogsnes, EVP, Hotel Services på Nordic Choice Hotels.

– Vi har hela tiden ett stort fokus på att leverera stabil och säker drift. Samtidigt arbetar vi framåtlutat tillsammans med Nordic Choice Hotels mot en mer framtidsorienterad leverans och en ökad användning av SaaS- och molntjänster vilket sammanfaller mycket väl med vår egen tjänste- och kompetensutveckling. Jag är stolt över Iver-teamet som är med och driver Nordic Choice Hotels digitala utveckling, avslutar Magne Solberg. 

För mer information, kontakta:
Magne Solberg, EVP Enterprise, Iver, +47 920 16 805, magne.solberg@iver.no

Jakob Tapper, information, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,1 miljarder SEK och har cirka 1 600 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 14 december 2022, klockan 09.00.