Iver tecknar nytt mångårigt avtal med Dina Försäkringar

7 september 2022 / Pressmeddelande

Dina Försäkringar har genomfört en upphandling inom IT-drift och cybersäkerhet och utökar nu samarbetet med Iver när ett nytt avtal tecknas. Det nya avtalet sträcker sig sammanlagt över fem år.

Dina Försäkringar, som består av sex försäkringsbolag som samverkar under ett gemensamt varumärke, har genomfört en upphandling inom IT-drift och cybersäkerhet. Upphandlingen ledde fram till att ett nytt femårsavtal tecknats med Iver. Iver ska under avtalsperioden leverera tjänster inom bland annat infrastruktur, system och applikation, cybersäkerhet samt Security Operations Center.  

– Dina Försäkringar har höga förväntningar på den nya leveransen. En tydlig röd tråd genom upphandlingen har varit ett stort fokus på cyber- och informationssäkerhet till följd av förändringar i omvärlden samt nya och kommande regelverk som träffar den finansiella sektorn. Iver har i upphandlingsprocessen svarat på ett tydligt och övertygande sätt på Dina Försäkringars ställda krav. Avtalet omfattar även tjänster inom CI/CD, DevSecOps vilket avses leda till ett närmare samarbete där vi kan gå mot en mer kunskapsbaserad leverans från Iver i stället för den mer traditionella instruktionsbaserade driftleveransen, säger Fatima Munir, CIO Dina Försäkringar.

– Dina Försäkringar och Iver har haft ett långt och framgångsrikt samarbete där Iver under många år tillhandahållit infrastruktur och drift för Dina Försäkringars affärskritiska system. I och med det nya avtalet har vi fått förtroendet att ta ett större ansvar för Dina Försäkringars IT-tjänster och infrastruktur samt utökar leveransen med ett omfattande åtagande inom cybersäkerhetstjänster och Security Operations Center. Därutöver har även områden som CI/CD och DevSecOps varit del av upphandlingen, områden där Iver tillsammans med Dina Försäkringar kommer lägga ett gemensamt fokus på under avtalsperioden. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Dina Försäkringar, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Iver Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,1 miljarder SEK och har cirka 1 600 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 7 september 2022, klockan 09.00.