Iver förvärvar Nogui – ett IT-specialistbolag med tjänster inom containers, kunskapsbaserad drift och cybersäkerhet

1 november 2021 / Pressmeddelande

Nogui är en ledande leverantör av den senaste tekniken och tjänsterna inom privata molntjänster och kunskapsbaserad applikationsdrift. Noguis kunder finns primärt inom hälsa och sjukvård. Genom förvärvet stärker Iver sitt erbjudande inom moderna lösningar till vårdsektorn specifikt, men även för andra verksamheter med särskilt höga krav på applikationsdrift, informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Nogui levererar tjänster baserade på de senaste teknikerna inom privata molntjänster och kunskapsbaserad applikationsdrift. Tjänster levereras till statliga verksamheter, som i sin tur levererar tjänsterna till landets olika regioner, men även direkt till enskilda regioner samt till flera privata IT-bolag som tillhandahåller tekniska plattformar för vård. Nogui ansvarar för flertalet IT-system och ett stort antal e-tjänster som används av tusentals vårdgivare och invånare. Tillsammans med sina kunder har Nogui bidragit till att accelerera digitaliseringen av den svenska vården. Noguis IT-miljöer är till stor del automatiserade vilket ger goda möjligheter att förena hög informationssäkerhet och regelefterlevnad med flexibla och snabba leveranser.

Genom förvärvet av Nogui stärker Iver sin position som den ledande leverantören inom digitalisering för företag med höga krav på kunskapsbaserad applikationsdrift, informationssäkerhet och regelefterlevnad. Ivers kompetens och erbjudande stärks bland annat inom programmerbar infrastruktur (IaC) och utvecklingsnära tjänster. Med förvärvet breddar Iver även sin kundbas med flera spännande kunder från såväl privat som offentlig sektor inom den prioriterade vertikalen vård och hälsa.

– Vi är imponerade över Noguis förmåga att leverera avtalsbundna, moderna tjänster till kunder inom vård och hälsa med höga krav på informationssäkerhet och den kompetens som finns inom bolaget. Iver och Nogui delar inte bara förmågan att leverera moderna lösningar, vi har också en samsyn när det gäller modern tjänsteutveckling som hjälper våra kunder att driva digital transformation. Vi ser fram emot att Nogui nu blir en del av Iver och att vi tillsammans hjälper våra kunder att stänga gapet mellan aspiration och implementation, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

- Jag ser samgåendet med Iver som ett naturligt steg för att kunna möta ett växande behov hos våra kunder. Ivers starka kompetens och bredd inom infrastruktur som kod och säkra drift- och molntjänster kompletterar Noguis erbjudande, säger Patrik Dahlman, vd och grundare av Nogui.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Patrik Dahlman, vd Nogui, telefon +46 701 455 200, e-post patrik.dahlman@nogui.org                    
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Om Nogui Nogui är en IT-driftleverantör som tillhandahåller kundanpassade moderna IT-driftstjänster för infrastruktur och applikation som tjänst. De system vi driftar tillhandahåller e-tjänster inom vården med miljontals inloggningar varje månad till hela sveriges befolkning. Vi säkerställer att tjänsterna har högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet, alltid är öppna och kontinuerligt uppdateras. Om Iver Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 2,7 miljarder SEK och har cirka 1 400 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.