Iver förvärvar IT Gården

4 juli 2019 / Pressmeddelande

I syfte att stärka sin position på den svenska IT-drift och outsourcingmarknaden har Iver förvärvat IT-bolaget IT Gården i Landskrona. IT Gården grundades 1999 och är i dag 100 medarbetare i Landskrona, Malmö, Helsingborg och Göteborg. 2018 omsatte bolaget 222 mkr. Förvärvet ger Iver ökad geografisk närvaro i södra Sverige, breddad kundbas och ökad affärsvolym. Totalt kommer koncernen att sysselsätta cirka 1000 medarbetare.

IT Gården levererar IT-drift och IT-miljö åt bland annat banker, e-handelsföretag, mediebolag, detaljhandel och tillverkningsindustri.

– IT Gården har samma starka kundfokus som Iver har, där närheten till kunden, engagerade medarbetare och stark kompetens inom IT-driftlösningar utgör basen i företaget. Förvärvet ger Iver en starkare position i södra Sverige, en region vars framtida utveckling vi på Iver tror väldigt starkt på, och det ligger väl i linje med vår ambition när det gäller Ivers fortsatta utveckling. Vi välkomnar både kunder och medarbetare på IT Gården att snabbt bli en del i vår satsning att bli ett ledande nordiskt IT-tjänstebolag, säger Åsa Arvidsson, koncern-vd Iver.

– Inom IT Gården ser vi mycket fram emot att bli en del av Sveriges ledande IT-driftbolag, Iver. För våra medarbetare betyder detta nya och spännande karriärmöjligheter. Våra kunder kommer att få tillgång till ett utökat tjänsteutbud samt lokal kompetens och support i betydande delar av Sverige och Norge och på sikt i hela Norden, säger Åge Lønning vd IT Gården.
 

För ytterligare frågor
Åsa Arvidsson, vd, Iver
T: +46 706 608 618
E: asa.arvidsson@iver.se

Lotta Strömbäck, marknads- och kommunikationsdirektör, Iver
T: +46 70 3400 757
E: lotta.stromback@iver.se

Åge Lönning, vd, IT Gården
T: +47 40201000
E: age.lonning@itgarden.se


Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har de, med EQT som ägare, vuxit sig starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo och Ismotec. Iver omsätter drygt 1,5 miljarder SEK och har cirka 900 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 4 juli 2019, klockan 09.00