Iver förvärvar Intiro Development – ett specialistbolag med tjänster inom systemutveckling

24 februari 2022 / Pressmeddelande

Iver förvärvar Intiro. Intiro är ett specialistbolag med stor kompetens inom systemutveckling. Kundbasen finns inom både privat och offentlig sektor. Förvärvet följer Ivers strategi att ytterligare stärka erbjudandet inom systemutveckling med rådgivande- och genomförande-kompetens till kunder som har höga krav på utveckling och förvaltning av differentierande applikationer, informationssäkerhet och regelefterlevnad.

Intiro levererar tjänster och expertkompetens inom systemutveckling, arkitektur och kravanalys baserat på etablerade och moderna lösningar. Erbjudandet riktar sig till kunder inom privat och offentlig sektor och består framför allt av utveckling av kundunika system och applikationer. Intiro levererar konsulttjänster högt upp i värdekedjan och stöttar kunderna med rådgivning inför strategiska beslut. Medarbetarna på Intiro har stor kompetens inom ny och etablerad teknik samt stor kunskap inom förändringsarbete. Kunderna finns primärt i Göteborgsregionen där bolag och medarbetare är baserade.

Genom förvärvet av Intiro stärker Iver ytterligare sin position som den ledande leverantören inom digitalisering för företag med höga krav på kunskapsbaserad applikationsdrift, informationssäkerhet och regelefterlevnad. Ivers kompetens och erbjudande stärks inom systemutveckling och breddar även Ivers kundbas med flera spännande kunder från såväl privat som offentlig sektor.

– Vi är imponerade över Intiros förmåga att leverera högkvalitativa tjänster inom systemutveckling till kunder med komplexa krav och av den specialistkompetens som finns för detta i bolaget. Vi är också imponerade av Intiros förmåga att attrahera och behålla medarbetare, vilket är ett kvitto på att man erbjuder en attraktiv och spännande miljö att jobba i. Vi ser fram emot att Intiro nu blir en del av Iver och att vi nu tillsammans kan erbjuda ytterligare expertis inom systemutveckling som är ett område vi vill växa inom, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

- Med Intiro stärker vi vårt konsulterbjudande. Vår förmåga blir vassare inom utveckling och inom leveranser av säkra lösningar till kunder som är på en digital transformationsresa. Vi ser även fram emot att stärka vår närvaro i Göteborg med ett antal nya kollegor, säger Olle Hasselblad, vd på ELITS, en del av Ivers konsultorganisation.

- Iver och Intiro kommer ha stor nytta av varandra vilket borgar för ett lyckat samgående. Iver växer inom vårt expertområde systemutveckling och Intiro behöver ett starkt varumärke och en kraftfull organisation för att kunna växa vidare. Nu ser vi fram emot att bli en del av den stimulerande arbetsmiljö som Iver skapar under sin tillväxtresa, säger Fredrik Björk, vd och medgrundare på Intiro Development.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Fredrik Björk, vd Intiro Development AB
Telefon +46 706 941 801
E-post fredrik.bjork@intiro.se                          

Jakob Tapper, information, Iver
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om Intiro Development AB
Intiro tillhandahåller expertkonsulter inom systemutveckling och erbjuder kompetens inom alla roller i ett scrum team.  Intiro lägger stor vikt vid att de tjänster som kunderna erbjuds bygger på att konsulterna har stor social förmåga, gedigen erfarenhet av branschen, bred kunskap om teknik och metoder samt är utbildade och certifierade inom den senaste tekniken.

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 2,8 miljarder SEK och har cirka 1 500 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 24 februari 2022, klockan 11.00.