Iver förvärvar ELITS för att skapa Nordens ledande företag inom molnbaserad IT-infrastruktur och digital transformation

29 april 2021 / Pressmeddelande

Iver förvärvar ELITS, ett av Sveriges ledande konsult- och kompetensföretag inom molnbaserad IT-drift för organisationer med särskilt höga krav på infrastruktur, säkerhet och regelefterlevnad. Genom förvärvet breddar Iver sin rådgivande och konsultativa förmåga samtidigt som positionen som ledande multi-cloud-partner stärks ytterligare.   

Tillsammans med ELITS tar Iver ytterligare steg mot att bli den ledande rådgivande partnern inom multi-cloud-lösningar med förmåga att realisera digital transformation och modernisering av IT-infrastruktur. Fokus ligger på moln- och säkerhetstjänster samt tjänster med hög regulatorisk efterlevnad för krävande kunder.

– Vi har accelererat vår förvärvstakt de senaste sju till åtta månaderna och verkligen hittat rätt kompetens med rätt kundrelationer hos flera fantastiska bolag som kompletterar vår befintliga verksamhet mycket bra. Genom förvärvet av ELITS tar vi oss närmare positionen som den ledande partnern inom modernisering av IT-infrastruktur. Tillsammans med förvärvet av Aztek i april i år och City Network i september förra året, stärker vi våra förmågor och ger oss själva bättre förutsättningar att bli den nordiska ledaren inom molnbaserad infrastruktur och digital transformation, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

– Som en del av Iver kommer vi accelerera vår tillväxt. Vår erfarenhet från att leverera IT-drift i stora organisationer med extremt höga krav och kompetensen inom molnbaserad infrastruktur och nya arbetssätt är nyckelkomponenter när vi hjälper våra kunder i sin digitala transformation och agila omställning. Vårt erbjudande passar väldigt väl in i Ivers portfölj och jag ser fram emot att vi nu tillsammans ska arbeta för att ta en ledande marknadsposition, säger Olle Hasselblad, vd på ELITS.

– ELITS kommer inledningsvis att fortsätta att verka under eget varumärke men genom ett nära samarbete kommer vi ha ett gemensamt erbjudande till marknaden. Vi kommer se till att respektive bolags kunder omgående får ta del av de kompetenser och tjänster vi nu gemensamt besitter och vi ser fram emot ett samarbete som kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet för varandras styrkor och förmågor. Vi stärker våra positioner på befintliga orter i Sverige men jag är också glad över att kunna välkomna de tyska och kanadensiska medarbetarna inom ELITS till Iver. Samgåendet ger oss riktigt bra möjligheter att erbjuda befintliga medarbetare spännande och tekniskt utmanande befattningar och utvecklande uppdrag, avslutar Carl-Magnus Månsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Olle Hasselblad, vd ELITS
Telefon +46 73 357 56 00
E-post olle.hasselblad@elits.com

Jakob Tapper, information, Iver,
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om ELITS
ELITS är ett av Sveriges ledande konsult- och kompetensföretag inom IT-drift för organisationer med krävande infrastruktur och höga krav på säkerhet och regelefterlevnad. Med stor kompetens inom traditionell och mjukvarudefinierad IT-infrastruktur hjälper vi kunden till maximal verksamhetsnytta med ny teknologi och agila arbetssätt. Med strategiska partnerskap inom Open Source-världen är ELITS i absolut framkant av utvecklingen mot mjukvarudefinierad infrastruktur. Läs mer på www.elits.se

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,3 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 29 april 2021, klockan 09.00.