Iver förvärvar City Network för att skapa ett nytt europeiskt molnalternativ

28 september 2020 / Pressmeddelande

Iver köper svenska molntjänstföretaget City Network. Förvärvet skapar ett nytt europeiskt molnalternativ för svenska och internationella verksamheter som behöver en komplett, säker och tekniskt ledande global bas för sin digitala innovation. Den regulatoriska osäkerhet som nu råder i Europa avseende användandet av olika IT-tjänster gör att kännedomen om den lokala marknaden och dess legala och affärsmässiga förutsättningar är en mycket viktig utgångspunkt för det gemensamma erbjudandet.

– Diskussionen om hur man ska kunna kombinera digital innovation och samtidigt efterleva de regulatoriska kraven är en fråga på alla större verksamheters bord just nu. Så även för den högsta ledningen i EU, där kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nyligen pekade på vikten av att skapa en europeisk molnstandard för att klara den digitala transformationen. Marknaden har fram tills idag dominerats av ett fåtal företag, men nu ökar vi konkurrensen. Vi kombinerar digital innovation, regelefterlevnad och global leverans och blir därmed det europeiska molnalternativet, kommenterar Johan Christenson, grundare av och vd för City Network.

Både Iver och City Network arbetar idag med kunder som har Norden som utgångspunkt, men som också finns på fler marknader i världen. Kombinationen av lokal och global närvaro är en nyckelfaktor för det gemensamma erbjudandet och sedan tidigare har respektive bolags tjänster en närvaro i Europa, Nordamerika och Asien. Ivers målsättning är nu att accelerera innovationstakten med fokus på att utveckla och erbjuda ännu fler tjänster i teknisk framkant.

– Förvärvet är strategiskt viktigt för Iver och förstärker ytterligare vår position som en lokal aktör nära kund med ett unikt erbjudande. Nu kan vi tillhandahålla en helt ny typ av leverans där City Network tillför en teknikledande global molninfrastruktur till de övriga molntjänsterna och drifttjänsterna inom högsäkerhet vi redan idag erbjuder. Det här är tjänster som vi nu kommer att fortsätta utveckla för att ge möjlighet till att ytterligare accelerera våra kunders digitala transformation, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

City Network kommer tills vidare finnas kvar som ett eget varumärke och affärsområde inom Iver under ledning av Johan Christenson. Bland företagets tjänster finns bland annat IT-infrastrukturtjänsterna för regulatoriskt påverkade branscher, Compliant Cloud, liksom företagets publika molntjänst City Cloud. Iver har idag 1200 anställda fördelade på 25 kontor i Sverige och Norge. City Network har sin bas i Karlskrona med 50 medarbetare.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Johan Christenson, grundare och vd för City Network,
Telefon +46  73 331 21 36
E-post johan.christenson@citynetwork.eu

Jakob Tapper, information, Iver,
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om City Network
City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Om Iver
Iver utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling till medelstora och stora företag och organisationer samt till offentlig sektor. Iver är den personliga utmanaren på den nordiska IT-driftmarknaden. Med säte i Stockholm verkar Iver i Sverige och Norge med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. Företagets ursprung finns i den framgångsrika fusionen mellan Candidator och DGC. Tillsammans har vi, med EQT som ägare, vuxit oss starkare och förvärvat företagen Solid Park, Exeo, Ismotec, IT Gården och Britt. Iver omsätter drygt 2,3 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes den 28 september 2020, klockan 12.00.