Iver förvärvar Aztek och tar nästa steg mot att bli ledande inom digital transformation och molntjänster i Norden.

12 april 2021 / Pressmeddelande

Iver förvärvar Aztek, ett av Norges ledande konsultföretag inom molntransformation och molnsäkerhet. Förvärvet är nästa steg i Ivers förflyttning mot att bli en ledande leverantör av tjänster inom digital transformation och cybersäkerhet med stor kompetens inom kodbaserad infrastruktur. Genom förvärvet får bolagen ett mycket starkt erbjudande med molnbaserad teknik och moderna metoder för utveckling, säkerhet och drift som accelererar kundens digitala innovation.

Det finns en stor efterfrågan på de expertkunskaper som Aztek har inom publika molnplattformar, framför allt Azure. Iver har aktivt arbetat med att rekrytera och utbilda medarbetare inom dessa kompetensområden och med förvärvet av Aztek stärks Ivers position och förmågor ytterligare. Före årsskiftet förvärvade Iver City Network som erbjuder molntjänster med inbyggd regelefterlevnad baserat på öppen källkod. Tillsammans med förvärvet av Aztek får Iver ett unikt molnerbjudande på den nordiska IT-marknaden. Styrkorna i det gemensamma erbjudandet ger en modern och framåtlutad partner som hjälper företag och organisationer att få ut mesta möjliga affärsnytta i deras digitala transformation.

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev det tydligt att Aztek och Iver kompletterar varandra väldigt bra. Aztek har stor kompetens och ett mycket starkt erbjudande inom rådgivning och transformation till moln- och kodbaserad infrastruktur, applikationsutveckling och DevOps. När vi nu kombinerar Azteks erbjudande med Ivers stora erfarenhet inom drift stärker vi båda bolagens förmågor, position och möjligheter. Genom förvärvet dubblar vi vår personalstyrka i Norge där vi nu blir över 150 medarbetare vilket också är väldigt glädjande, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

– Vi har verkligen lärt känna varandra genom framgångsrika samarbeten i olika kundprojekt och vi känner att tiden nu är rätt för ett partnerskap. För både Iver och Aztek är det viktigt att upprätthålla och vidareutveckla Azteks fokus på tillväxt och fortsatta kompetensuppbyggnad. Azteks tillväxt kommer självklart accelerera då vårt erbjudande och spetskompetens korsas med Ivers stora kundbas och kompetens inom drift. Genom förvärvet tas eventuella hinder för fortsatt tillväxt bort och såväl Iver som Aztek ser de stora fördelarna med att göra varandra starkare genom ett fördjupat samarbete, säger Snorre Meland, CEO på Aztek Group AS.

Aztek kommer att fortsätta verka som ett eget bolag under namnet Aztek. Som i alla partnerskap är nyckeln till framgång att stärka varandra och se till att båda parter fortsätter att utvecklas.

– Vi kommer fungera som oberoende enheter och under separata varumärken men med ett gemensamt erbjudande till marknaden. Vi ser fram emot ett samarbete som kännetecknas av en stor förståelse för kundens verksamhet och utmaningar. I båda bolagen finns en stor nyfikenhet på varandras styrkor och kompetenser. Tillsammans kommer våra kunder få ta del av ett bredare erbjudande och vi kommer guida våra kunder till den eller de molntjänster som är bäst utifrån kundens förutsättningar och behov, avslutar Carl-Magnus Månsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Snorre Meland, CEO Aztek Group AS
Telefon +47 928 44 993
E-post sme@aztek.no

Jakob Tapper, information, Iver,
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

Om Aztek Group AS
Aztek levererar konsulttjänster med fokus på strategi, säkerhet, modern utveckling, datadriven innovation och molninfrastruktur. Aztek grundades 2007 och har accelererat sin tillväxt under de senaste åren. Idag har Aztek cirka 80 medarbetare och kontor i Oslo och Trondheim.

Om Iver
Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,3 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken.

Läs mer på iver.se. Informationen offentliggjordes den 12 april 2021, klockan 09.00.